Podręczniki uwzględniające dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach będą dopuszczane do użytku szkolnego na podstawie przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 8.07.2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
Zmiany wobec dotychczasowych przepisów nie są duże. W przypadku podręczników w postaci elektronicznej dodano wymóg, by rzeczoznawca oceniał podręcznik również w zakresie opisu sposobu uruchomienia, systemu pomocy oraz mechanizmów nawigacji. Zmiany dotyczą także składania wniosków o dopuszczenie podręcznika w częściach - każdy z wniosków musi dotyczyć jednej części książki.

 

Opublikowano nową podstawę programową>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów