W zajmującym 5 ha ośrodku wydzielono kilka części. Pierwsza z nich jest przeznaczona dla dzieci słabowidzących i niewidomych, druga dla podopiecznych z niepełnosprawnością ruchową i psychoruchową, w trzeciej znajduje się basen, kompleks rehabilitacyjny, stołówki i biblioteka. W ośrodku jest również internat na 104 miejsca. Jak poinformował PAP w piątek rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej Bartosz Matylewicz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej został wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania. "Posiada wiele profesjonalnie wyposażonych pracowni przedmiotowych, pracowni specjalistycznych oraz sal rehabilitacyjnych" - poinformował Matylewicz.
Wśród zaprezentowanych w piątek pracowni znalazły się m.in. sala doświadczania świata, wyposażona w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów, pracownia nauki pisma punktowego Braile’a a także pracownie - EEG biofeedback oraz tyfloakustyczna, w której prowadzona jest stymulacja dźwiękami z otoczenia (technika ta wspomaga naukę orientacji przestrzennej). W kompleksie znajdują się ponadto sale fizykoterapii z krioterapią oraz hydroterapii i neuroterapii.
Pod opieką ośrodka - w ramach opieki dziennej - znajduje się ok. 550 podopiecznych w wieku od ok. 2,5 roku do 24 lat. Koszt budowy placówki wyniósł 63 mln zł. Jak poinformował Matylewicz miasto otrzymało wsparcie na budowę w wys. 10 mln zł z rezerw budżetu państwa oraz 5,3 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.(PAP) ktp/ abe/