Według danych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN), szkoła z Końskich jest pierwszą placówką w regionie, która formalnie chce wprowadzić nauczanie dwujęzyczne. Dotąd, poza jedną z kieleckich szkół średnich, w której można zdawać międzynarodową maturę, nie ma w woj. świętokrzyskim szkół, które wdrożyły tego typu nauczanie.
Jak tłumaczyła dyrektor II LO w Końskich Beata Salata, funkcjonująca od początku roku szkolnego klasa działa w ramach eksperymentu naukowego. Przez trzy lata nauki w koneckim liceum uczniowie tej klasy będą mieli o trzysta godzin więcej zajęć z języka niemieckiego lub angielskiego - w zależności od tego, który z nich wybrali jako język wiodący - na poziomie rozszerzonym. Po drugiej klasie będą mogli zdawać certyfikat językowy na poziomie B2.
Części zagadnień młodzież uczy się w językach obcych. W tym roku szkolnym, po angielsku - kultury Wielkiej Brytanii i USA oraz języka biznesowego, po niemiecku - geografii, przedsiębiorczości i języka biznesowego. Niektóre zajęcia będą się odbywały na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. „Założeniem projektu jest, by język obcy dla ucznia kończącego edukację w takiej klasie był narzędziem, a nie celem samym w sobie" - podkreśliła Salata.
W przyszłości szkoła chce formalnie wprowadzić regulowane przepisami oświatowymi nauczanie dwujęzyczne. „Nasi nauczyciele przygotowali autorskie programy nauczania, na bazie programów tworzonych do oddziałów dwujęzycznych, ale nie spełniamy jeszcze wymagania, odnośnie liczby przedmiotów, wykładanych w danym języku" - wyjaśniała dyrektor.
Nauka kolejnych przedmiotów w obcych językach ma być wprowadzana w następnych latach - w przyszłym roku m.in. matematyki. Jak tłumaczyła Salata, chodzi o bardzo dobre przygotowanie kadry koneckiej szkoły do wykładania takich treści po angielsku czy niemiecku. Część pedagogów kończy jeszcze studia podyplomowe lub przygotowuje się do zdawania certyfikatów, uprawniających do wykładania w obcym języku.
Wsparciem dla inicjatywy wprowadzenia w szkole nauczania przedmiotowego w językach obcych był udział pedagogów z Końskich w programie realizowanym przez ŚCDN „Szkolne inkubatory dwujęzyczności".

W Opolu otwarto dwujęzyczną szkołę stowarzyszeniową>>

Jak wyjaśniał lonsultant ŚCDN Krzysztof Łysak, choć w myśl przepisów oświatowych nauczanie dwujęzyczne można wprowadzać tylko w szkołach gimnazjalnych i średnich, programem zainteresowało się także dużo szkół podstawowych - chodzi o uatrakcyjnianie zajęć. W sumie było to 60 placówek.
W ramach programu ŚCDN zorganizowało szkolenia metodyczne, warsztaty i konferencje dla nauczycieli rożnych przedmiotów, poświęcone temu, w jaki sposób nauczać treści przedmiotowych w obcych językach. Uczestniczący w projekcie pedagodzy opracowywali plany dodatkowych zajęć, jakie w swoich szkołach realizowali potem z uczniami - uczestniczący w lekcjach mogli wyrobić w sobie umiejętność praktycznego posługiwania się językiem obcym.
Jesienią rusza druga edycja przedsięwzięcia, promującego w regionie dwujęzyczną edukację. W planach jest realizacja większego, systemowego projektu, dotyczącego organizowania dwujęzycznego nauczania w świętokrzyskich szkołach, przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej.
„Jak pokazują badania i podkreślają praktycy, nauczanie dwujęzyczne to nie tylko podnoszenie kompetencji językowych ucznia, ale to też podnoszenie efektywności nauczania w bloku tematycznym, w którym jest prowadzone takie nauczanie. Okazuje się, że te lekcje przekładają się na efektywność osiąganych przez uczniów wyników. A to dlatego, że taka lekcja musi być bardzo dobrze zaplanowana, przemyślana. Trzeba odpowiednio dobrać komunikaty, by uczniowie zrozumieli prezentowane zagadnienia" - zauważył Łysak.
Aby uruchomić systemowe nauczanie dwujęzyczne w szkole lub w pojedynczych jej klasach, wymagane jest, by nauka w języku ojczystym i obcym była prowadzona w ramach minimum dwóch przedmiotów. Z zastrzeżeniem, iż zajęcia z języka polskiego, geografii Polski i historii Polski, muszą być prowadzone w języku ojczystym. Nauczyciele, prowadzący takie zajęcia muszą także posiadać odpowiedni poziom umiejętności językowych. (PAP)

O przyjęciu do szkoły dwujęzycznej przesądzą zdolności ucznia>>