Zalewska złożyła życzenia dyrektorom, nauczycielom polskich szkół za granicą i szkół polonijnych, kierownikom Szkolnych Punktów Konsultacyjnych i pozostałym przedstawicielom środowisk polonijnych z okazji przypadającego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Życzenia zamieszczono na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Minister podziękowała za "trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodych Polaków dorastających poza granicami naszego kraju". "Ucząc języka i przekazując uczniom wiedzę o Polsce, wzbogacają Państwo nie tylko ich zasób informacji, ale kształtują także charakter i tożsamość narodową" - napisała.

Szefowa MEN podkreśliła, że praca nauczyciela poza granicami naszego kraju jest szczególną misją. "W istotny sposób przyczynia się ona do promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki Państwa staraniom młodzi ludzie stają się prawdziwymi ambasadorami polskości na całym świecie" - oceniła. "Za wszystkie te starania, za troskę o wychowanie młodych ludzi w duchu przywiązania do polskiej tradycji, kultury i symboli narodowych, z całego serca dziękuję" - dodała Zalewska.

Minister edukacji narodowej zaznaczyła, że tegoroczny Dzień Polonii i Polaków za Granicą ma szczególny wymiar. "Obchodzimy go w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To właśnie w tym dniu warto i trzeba przypominać o wielkim oraz niepodważalnym wkładzie polskiej emigracji w budowanie wolnej, suwerennej i nowoczesnej Rzeczpospolitej" - podkreśliła.

Życzyła nauczycielom "wszelkiej pomyślności i niegasnącego zapału w krzewieniu polskości".

Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Senatu RP i jest obchodzony od 2 maja od 2002 r. W uznaniu wielowiekowego wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości; za wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków. (PAP)