Celem akcji jest zainteresowanie uczniów udziałem i kandydowaniem w wyborach do władz samorządów uczniowskich, a także zwiększenie liczby szkół, w których wybory przeprowadzane są według demokratycznych zasad, czyli są powszechne, bezpośrednie, tajne i równe.

Przeprowadzanie demokratycznych wyborów do samorządów uczniowskich zalecił w swojej uchwale Sejm Dzieci i Młodzieży, który obradował 1 czerwca 2010 roku. Patronem honorowym akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czytaj: Minister zachęca do wybierania samorządów uczniowskich>>>

"Dzięki akcji wybory w szkołach są bardziej merytoryczne, uczniowie poznają kandydatów i ich programy, a sami kandydaci muszą być rzetelnie przygotowani. Liczymy na to, że ukształtowanie dobrego podejścia do szkolnej demokracji przełoży się na postawy młodych w dorosłym życiu" – zaznaczył koordynator akcji z Centrum Edukacji Obywatelskiej Marek Konieczny.

Wszystkie szkoły, które do 17 września zgłosiły chęć udziału w akcji otrzymały specjalne materiały pomagające przeprowadzić wyboru. Wśród nich znalazły się m.in. poradnik dla uczniów - organizatorów przedsięwzięcia i dla uczniów - kandydatów do władz samorządu uczniowskiego, plakaty zachęcające do udziału w wyborach, scenariusze debat i lekcji na temat samorządu oraz wzory kart do głosowania i protokołów.

Dzień wyborów poprzedziły organizowane przez uczniów kampanie wyborcze, w tym debaty przedwyborcze z udziałem kandydatów do samorządu uczniowskiego oraz akcje profrekwencyjne służące do zachęcenia do udziału w przedsięwzięciu. Swoje relacje z podjętych działań uczniowie opisywali w sprawozdaniach. Opublikowane zostały one internecie na stronach CEO.

Można się z nich dowiedzieć np. że debata w III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu składała się z trzech etapów. W pierwszej rundzie kandydaci mieli po dwie minuty na autoprezentację, w drugiej musieli odpowiedzieć na dwa pytania przygotowane przez władze ustępującego samorządu uczniowskiego. W trzeciej rundzie odpowiadali na pytania od publiczności. Specjalnie na tą okazje została przygotowana urna. Mogli do niej wrzucać pytania uczniowie, którzy nie chcieli wystąpić publicznie.

Zdaniem organizatorów akcji "Samorządy mają głos" jest ona bardzo potrzebna, gdyż często w szkołach nie są przestrzegane zapisy ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi w każdej szkole ma działać samorząd tworzony przez wszystkich uczniów szkoły. Zauważają też, że wybory w wielu szkołach nie są traktowane poważnie przez uczniów i nauczycieli, co wpływa na skład władz i jakość pracy samorządu.

Centrum Edukacji Obywatelskiej działa od 1994 roku. Jest organizacją pożytku publicznego. Jej głównym celem jest poprawa jakości systemu oświaty, upowszechnianie wiedzy obywatelskiej oraz promowanie praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. (PAP)