Pierwsza edycja testu Egzamera, która miała miejsce między 7 a 16 stycznia br., sprawdziła umiejętności uczniów na trzy-cztery miesiące przed sprawdzianem szóstoklasisty, testem gimnazjalnym i maturą. Na portalu www.egzamer.pl zarejestrowało się ponad 20 tys. uczniów. Do testów chętniej przystępowały dziewczęta (63 proc.) niż chłopcy (37 proc.).

Co dziesiąty rozwiązany test uzyskał wynik potwierdzający zdobycie ponad 80 proc. punktów (tzw. złota bateria). Blisko jedna trzecia testów została rozwiązana na poziomie 60 proc. punktów i wyżej (srebrna bateria). Najliczniej (41 proc. testów) byli reprezentowani zdobywcy wyniku między 30 a 60 proc. punktów (brązowa bateria). Jedną szóstą testów zakończono wynikiem niższym niż 30 proc. (szara bateria), co oznacza wynik negatywny.

Relatywnie najwięcej najlepszych wyników uzyskano w grupie testów rozwiązywanych przez uczniów podstawówek, gimnazjów i liceów z województw: mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego i łódzkiego.

Szóstoklasiści gorzej poradzili sobie z zadaniami z matematyki, lepiej - z języka polskiego. Najlepiej wypadły województwa mazowieckie (średnia 57,8 proc. pkt.), dolnośląskie (średnia 56,3 proc. pkt.) i opolskie (średnia 55,8 proc. pkt.).

Dla gimnazjalistów zadania z wiedzy o społeczeństwie okazały się łatwiejsze od zadań z historii. Generalnie test wypadł dobrze, nie zdał go tylko co dziesiąty uczeń, a 15 proc. zdobyło złote baterie. Najlepiej z historii i WOS wypadli uczniowie woj. podkarpackiego (średnia 62,2 proc. pkt.), mazowieckiego (średnia 59,4 proc. pkt.) i zachodniopomorskiego (średnia 58,5 proc. pkt.).

W bloku nauk przyrodniczych tylko co dziesiąty uczeń nie zaliczył testu, a mniej więcej taki sam procent uzyskało najlepsze wyniki. Nauki przyrodnicze najlepiej zaliczyli uczniowie z woj. mazowieckiego (średnia 59,4 proc. pkt.), kujawsko-pomorskiego (średnia 58,1 proc. pkt.) i pomorskiego (średnia 57,2 proc. pkt.)

Wśród gimnazjalistów najlepszymi matematykami okazali się uczniowie z województwa dolnośląskiego, niemal co piąty wynik (22 proc.) kończył się złotą baterią. Potem uplasowali się uczniowie z mazowieckiego i łódzkiego (średnia 49 proc. pkt.). Natomiast polski to domena gimnazjalistów z województwa opolskiego (średnia 48,4 proc. pkt.), mazowieckiego (średnia 46,4 proc. pkt.) i łódzkiego (średnia 45 proc. pkt.). Co czwarty uczeń gimnazjum otrzymał najniższą notę.

Wśród przystępujących do próbnej matury brylowali uczniowie z województwa śląskiego (średnia 61,4 proc. pkt.), łódzkiego (średnia 60,7 proc. pkt.) i podkarpackiego (średnia 60,2 proc. pkt.). Co piąty maturzysta nie zaliczył testu.

Co czwarty z przyszłych abiturientów oblał test z języka polskiego, a tylko 4 proc. uzyskało najwyższą notę. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie z podkarpackiego (7 proc. złotych baterii), świętokrzyskiego (6 proc. najlepszych wyników) i śląskiego (4 proc. złotych baterii).

"Wyniki styczniowej edycji to wyraźny sygnał dla szykujących się do egzaminów, jakie obszary wymagają uzupełnienia. Egzamer to nie tylko testy zgodne ze standardami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale wyjątkowe narzędzie diagnostyczne, które sprawdza poziom umiejętności w warunkach egzaminacyjnych, a jednocześnie daje możliwość poznania prawidłowych odpowiedzi, pomaga wyrównać braki, utrwalić i rozwijać wiedzę" - podsumował prezes WSiP Jerzy Garlicki.

Wszystkie zadania egzaminacyjne na platformie www.egzamer.pl i kryteria oceny zostały opracowane przez ekspertów Ośrodka Diagnostyki Edukacyjnej WSiP tak, by sprawdzały te same kompetencje co prawdziwe testy i były zgodne ze standardami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Każdy uczeń po zakończeniu testu otrzymał informację o swoim wyniku. (PAP)

akn/ ls/ jbr/