Wilno dotychczas nie ma pomnika papieża Jana Pawła II. W całej Litwie jest ich pięć: w Kownie oraz w miejscowościach Szydłowo, Kowalczuki, Koleśniki i Szumsk.
Jak poinformowała PAP dyrektor progimnazjum (typu szkoły na Litwie, w której nauczanie odbywa się w klasach 1-8) Janina Wysocka, obecnie gromadzone są fundusze na pomnik, przygotowywany jest projekt i dokumenty zezwalające na wzniesienie monumentu.
"Więcej konkretów odnośnie przyszłego pomnika znanych będzie we wrześniu. Do tego czasu zamierzamy też dopełnić wszelkich formalności" - powiedział PAP Wysocka.

Poświęcenie miejsca pod pomnik odbyło się przy okazji odbywającego się w Wilnie XXV Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uczestniczy w nim około 300 osób z ponad 200 szkół na całym świecie, noszących imię polskiego papieża.
W ramach trzydniowego forum, które rozpoczęło się w piątek, odbyła się już uroczysta akademia, koncert zespołów wileńskich szkół nie tylko z polskim językiem nauczania, ale też litewskim, rosyjskim, białoruskim; wystąpił również zespół młodzieży tatarskiej. Goście zapoznali się z Wilnem, a na zakończenie Forum odbędzie się "rodzinne spotkanie przy wiejskim stole".
W Polsce i na świecie jest ponad 1200 placówek oświatowych noszących imię Jana Pawła II. Idea integracji społeczności szkolnych, które obrały sobie za patrona papieża, zrodziła się w 1998 roku w Zespole Szkół Integracyjnych w Radomiu. Wileńskie Progimnazjum im. Jana Pawła II przystąpiło do forum w 2006 roku.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ ap/ gma/