Poziom nauczania w szkołach polskich na Litwie jest 3-4-krotnie niższy w porównaniu ze średnią krajową - informuje litewski portal Delfi.lt, przytaczając wyniki egzaminów maturalnych z niektórych przedmiotów. Wg Polaków jest to świadoma manipulacja.

Portal Delfi.lt, twierdząc, że poziom nauczania w szkołach z polskim językiem nauczania jest bardzo zły, opiera się na wynikach egzaminów maturalnych z historii, matematyki i angielskiego, uzyskanych w Narodowym Centrum Egzaminacyjnym. Delfi.lt wyraża opinię, że powodem tak złych wyników jest odbywające się w tych szkołach nauczanie w języku polskim, a nie litewskim.

Tymczasem Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna podkreśla w rozpowszechnionym w czwartek oświadczeniu, że przedstawiona na portalu informacja jest tendencyjna, a dane zostały zmanipulowane. Natomiast twierdzenie, że znajomość języka litewskiego wpływa na poziom nauczania angielskiego, jest nielogiczne.

W obronie szkół polskich na Litwie przemawiają też dane za ostatni rok szkolny. W 2010-2011 polskie szkoły miały 1215 maturzystów. 72 proc. z nich dostało się na studia, 132 osoby wyjechały na naukę za granicę, pozostali studiują w kraju w języku litewskim.

Informacja na portalu Delfi.lt jest świadomym działaniem dyskwalifikującym szkolnictwo polskie na Litwie - powiedział w czwartek PAP poseł Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Jarosław Narkiewicz.

Zaznaczył, że taka informacja jest publikowana w celu kształtowania negatywnej opinii publicznej w kraju i na świecie o szkołach polskich na Litwie i uzasadnienia decyzji władzo wprowadzaniu nauczania w szkołach mniejszości narodowych w języku państwowym oraz wyeliminowania wykładania w języku ojczystym.

Nowa ustawa o oświacie zakłada, że w szkołach mniejszości narodowych lekcje historii i geografii Litwy oraz wiedzy o świecie w części dotyczącej Litwy mają być prowadzone w języku litewskim. W całości po litewsku ma być też wykładany przedmiot o nazwie Podstawy wychowania patriotycznego.

Poza tym, zgodnie z nową ustawą, od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Tymczasem programy nauczania języka litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich różnią się. W szkołach litewskich język litewski jest wykładany w szerszym wymiarze jako język ojczysty, natomiast w szkołach mniejszości w węższym zakresie jako państwowy.

Polacy twierdzą, że powyższe zapisy ustawy są dyskryminujące i żądają ich odwołania. Władze Litwy kategorycznie się z tym nie zgadzają i twierdzą, że ustawa o oświacie nie będzie zmieniana.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

 

aki/ ala/