Komputery wraz z dostępem do internetu trafią do domów 60 wybranych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. "W ten sposób projektem zostaną objęci nie tylko uczniowie, ale także całe ich rodziny; szacujemy, że będzie to ok. 240 osób z gospodarstw zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - powiedział PAP we wtorek Marek Biadacz z Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Częstochowie.
Nabór dzieci do projektu odbędzie się w szkołach, do których uczęszcza najwięcej dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach.
"Te szkoły otrzymają w ramach projektu dostęp do szerokopasmowego internetu, a więc zyskają na tym przedsięwzięciu także pozostali uczniowie" - dodał Biadacz.
W ramach projektu "Internet oknem na świat", którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Częstochowie, przewidziano także szkolenia z obsługi komputera i internetu dla dzieci i młodzieży.
Całkowity koszt inwestycji to ponad 2 mln zł. W najbliższym czasie zapadnie decyzja, czy projekt zostanie sfinansowany w całości, czy w 85 proc. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe Urzędu Miasta projekt znalazł się na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do unijnego dofinansowania. Komputery mają trafić do uczniów w tym roku; przyłącza szerokopasmowe w szkołach ruszą na początku 2014 roku.(PAP)