"Jeśli chodzi o politykę oświatową, musimy znieść gimnazja, zmienić system testowy, uzupełnić sieć szkół, przywrócić szkoły zawodowe i przywrócić nauczanie historii w szkole w pełnym wymiarze" - powiedział w sobotę Kaczyński na kongresie swej partii.
Mówiąc o wartościach, które powinny towarzyszyć prowadzeniu polityki oświatowej, wymienił: wysokie wymagania merytoryczne, wysoką dyscyplinę i kształtowanie silnej polskiej tożsamości. „To jest dobra polska szkoła” - powiedział prezes PiS.
Jak podkreślił, założenie wymagań merytorycznych dotyczy przede wszystkim przekazywania uczniom pewnego spójnego, jednolitego „korpusu wiedzy” humanistycznej, społecznej, a także m.in. przyrodniczej. „To wiąże się także ze sprawą podręczników, których produkcja jest zadaniem państwa” - wskazał. Dodał, że wymagania w tym zakresie nie mogą być sprawdzane za pomocą testów.
Zapewnił, że PiS nie kwestionuje „wolności nauczania”, ale ona może dotyczyć zakresu wiedzy - poza wskazanym jej "korpusem".
Kaczyński podkreślił, że kwestia dyscypliny to wspólne przedsięwzięcie nauczycieli, rodziców, i w możliwym zakresie także uczniów. „Jeśli będzie potrzebne wsparcie jakiejś innej władzy, oczywiście będzie udzielone” - dodał. Zaznaczył, że nie da się dobrze wychowywać i uczyć młodzieży w „obecnych warunkach, kiedy tej dyscypliny całkowicie nie ma”.
„To nasz program dla szkół podstawowych i średnich, mam nadzieję, że już wkrótce 8-4” - podkreślił lider PiS.
Mówiąc o szkolnictwie wyższym i nauce, zapowiedział, że PiS chciałoby udzielić „kilku uczelniom” takiej pomocy, by mogły „mocno awansować na światowych listach”. Chciałoby też skłonić do współpracy naukę z gospodarką, a także zapewnić w sferze nauki „to, co jest podstawą badań – wolność”.
Według Kaczyńskiego szybki awans naukowy powinien być dostępny niezależnie od poglądów politycznych – także dla osób „o poglądach innych niż te, które są wyznawane przez większość”. Zapowiedział tu „stworzenie odpowiednich zabezpieczeń”.
Jako kolejny postulat w tej sferze wskazał też „wolność od poprawności politycznej”.(PAP)

Polecamy: PiS chce likwidacji gimnazjów i obowiązku szkolnego sześciolatków