Sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzony będzie 1 kwietnia. O godz. 9.00 uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego i matematyki, o godzinie 11.45 - do egzaminu z języka obcego.
Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 21-23 kwietnia. 21 kwietnia będzie egzamin z wiedzy humanistycznej (o godz. 9.00 - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, o 11.00 - z języka polskiego); 22 kwietnia - egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej (o 9.00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych, o 11.00 - z matematyki); 23 kwietnia - egzamin z języka obcego nowożytnego (o 9.00 - na poziomie podstawowym, o 11.00 - na poziomie rozszerzonym).
Dodatkowy termin sprawdzianu dla szóstoklasistów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do niego w kwietniu, wyznaczono na 1 czerwca. Dodatkowy egzamin gimnazjalny odbędzie w dniach 1-3 czerwca.
Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 22 maja, ustnych do 29 maja (od 4 do 29 maja będą egzaminy ustne z języków obcych, od 11 do 23 maja - ustne z języka polskiego i języków mniejszości narodowych).
Podobnie jak w latach ubiegłych egzaminy maturalne pisemne przeprowadzane będą rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00).
4 maja rano odbędzie się egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym; tego samego po południu - egzamin z wiedzy o tańcu. 5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej.
Na 6 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano będzie egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.
Egzamin z języka niemieckiego będzie 12 maja, z języka rosyjskiego - 14 maja, z języka francuskiego - 18 maja, z języka hiszpańskiego - 20 maja, z języka włoskiego - 21 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języka regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 22 maja.
7 maja rano będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu - z biologii; 8 maja: rano - z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z wiedzy o społeczeństwie; 11 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu - z filozofii; 13 maja: rano - z geografii, po południu - z historii muzyki; 15 maja: rano - z chemii, po południu z historii sztuki, 19 maja: rano - z informatyki, po południu - z historii.
Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 22 maja.
Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne.
Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 1-17 czerwca.
Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 25 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-28 sierpnia.
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała także terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dla absolwentów uczących się zgodnie ze starą podstawą programową kształcenia będą dwie sesje egzaminacyjne w styczniu i w czerwcu.
W zimowej sesji egzamin pisemny przeprowadzony będzie 12 stycznia, a praktyczny w zależności od typu ukończonej szkoły w dniach 13-14 stycznia lub 22-31 stycznia. W sesji letniej egzamin pisemny będzie 15 czerwca, a praktyczny w dniach 16-19 czerwca lub 30 czerwca - 17 lipca.
Dla uczniów uczących się zgodnie z nową podstawą programową wyznaczono trzy terminy egzaminów: styczeń-luty, maj-lipiec lub sierpień-październik.
W sesji pierwszej: egzamin w części pisemnej będzie 8 stycznia; w części praktycznej w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja termin wyznaczono na 15 stycznia, a w pozostałych kwalifikacjach - między 9 stycznia a 27 lutego.
W sesji drugiej: egzamin w części pisemnej będzie 22 czerwca; w części praktycznej w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja termin wyznaczono na 23 czerwca, a w pozostałych kwalifikacjach - między 25 maja a 6 lipca.
W sesji trzeciej: egzamin w części pisemnej będzie 8 września, a w części praktycznej między 17 sierpnia a 16 października. (PAP)

Harmonogram egzaminów na 2015 r.>>

Polecamy: Rok szkolny 2014/2015 będzie "Rokiem szkoły zawodowców"