Eksperci mówili o tym w piątek na konferencji dla nauczycieli, poświęconej nauczaniu języków obcych, w tym egzaminowi gimnazjalnemu, zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Tegoroczni uczniowie III klas gimnazjów są pierwszym rocznikiem, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania, i będzie w kwietniu zdawać egzamin w nowej formule. Zmiany dotyczyć będą m.in. egzaminu z języka obcego. Test po raz pierwszy będzie miał dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

Jak przypomniano podczas konferencji w arkuszach egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym uczniowie nadal będą mieli do rozwiązania test składający się z zadań zamkniętych. Rozwiązując takie zadania uczniowie muszą wybrać prawidłowe odpowiedzi spośród podanych w teście.

Z kolei na poziomie rozszerzonym obok zadań zamkniętych uczniowie będą mieli do rozwiązania także zadania otwarte, czyli takie, w których muszą sami napisać odpowiedzi, oraz napisać krótki tekst własny.

"Chciałbym, by zwrócili państwo uwagę gimnazjalistom, żeby rozwiązując zadania bardzo dokładnie czytali polecenia i stosowali się do nich" - zaapelował do nauczycieli Marcin Smolik z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej omawiając przykładowe zadania z poziomu rozszerzonego rozwiązane przez gimnazjalistów na ubiegłorocznym próbnym egzaminie.

Smolik zwrócił uwagę m.in. na zadanie, w którym uczniowie mieli uzupełnić zdania używając podanych w arkuszu wyrazów. "Uczniowie przepisywali je mechanicznie, nie zmieniali ich formy, choć w poleceniu było zaznaczone: +zapisz wyrazy w odpowiedniej formie+. W części przypadków uczniowie pewnie nie potrafili podać właściwej formy, ale większość po prostu nie przeczytała polecenia. Gimnazjaliści chronicznie nie czytają poleceń do zadań, ignorują je i to wpływa na wyniki uzyskane przez nich na egzaminie" - ocenił ekspert.

Pokazał też zadania, w których część zdań była w języku obcym, a część w języku polskim; uczniowie mieli przetłumaczyć fragmenty podane po polsku. "Okazało się, że najtrudniejsze są rzeczy najprostsze. Uczniowie polegli na prostych strukturach. Pokazało to, że trzeba z nimi ciągle ćwiczyć i powtarzać właśnie te proste struktury" - zauważył Smolik.

Od tego roku wynik uzyskany z testu z języka obcego zacznie być brany pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Na początku tylko z poziomu podstawowego, a od 2017/2018 roku także z poziomu rozszerzonego.

Egzamin gimnazjalny w tym roku przeprowadzony zostanie w dniach 24-26 kwietnia, egzamin z języka obcego będzie zostanie w ostatnim dniu egzaminów. Próbny egzamin gimnazjalny odbył w listopadzie ub.r.

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełni rolę polskiej agencji narodowej programów edukacyjnych Unii Europejskiej. (PAP)

dsr/ abe/