W poniedziałek w Warszawie nauczyciele wspólnie z ekspertami i wydawcami podsumowywali projekt, dzięki któremu powstał elektroniczny podręcznik do matematyki dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej. Nowy e-podręcznik, którego powstanie współfinansowała UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest dostępny bezpłatnie na stronie www.epodrecznik.ydp.com.pl Poza e-podręcznikiem w ramach projektu powstał poradnik metodyczny i modelowe konspekty zajęć dla nauczycieli oraz testy dla uczniów.  
"E-podręcznik to wartość dodana do podręcznika drukowanego. To rozszerzona forma tradycyjnego podręcznika, która daje dużo więcej możliwości uczniom i nauczycielom" - przekonywała jedna z koordynatorek projektu, Monika Wasilewska z firmy Young Digital Planet SA, która przygotowała nowy e-podręcznik we współpracy z Politechniką Gdańską oraz holenderskim wydawnictwem Malmberg.  
W jej ocenie, e-podręcznik pozwolił nauczycielom kształtować przebieg lekcji w zależności od potrzeb i reakcji uczniów. Podkreśliła też, że bezpodstawne okazały się obawy nauczycieli, że korzystanie z nowych technologii na lekcji będzie dla nich za trudne. "Korzystanie z e-podręcznika wyrównuje relacje między nauczycielem a uczniami, bo pokazuje, że wspólnie mogą korzystać ze swojej wiedzy: nauczyciel z wiedzy technologicznej uczniów, a uczniowie z wiedzy merytorycznej nauczyciela" - zaznaczyła Wasilewska.  
Dr Leszek Rudak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił zalety i wady e-podręczników. "E-podręcznik to nie jest tylko tekst i rysunek, co zdarza się w tradycyjnych podręcznikach do matematyki. Wystarczy kliknąć na rysunek i rozpocznie się animacja. Zacznie się coś dziać, a przy nauczaniu matematyki musi się coś dziać" - przekonywał ekspert, dodając, że wśród innych zalet e-podręcznika jest np. to, że łatwiej w nim niż w papierowej książce wyszukać potrzebne treści. Z kolei za wadę ekspert uznał m.in. ograniczenia sprzętowe, w tym np. powodujący zmęczenie oczu ekran komputera lub tabletu.  
Do udziału w projekcie wybrano 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. Nauczycielki matematyki, które uczestniczyły w testowaniu nowego e-podręcznika, podkreślały, że znacznie podniósł on aktywność uczniów.
"To było dla mnie największe zaskoczenie. Okazało się, że uczniowie ustawiają się w kolejkę, by rozwiązać zadanie na interaktywnej tablicy" - mówiła Joanna Majewska z LO im. Adama Mickiewicza w Miastku.
Z jej zdaniem zgodziła się Anna Domaszk z II LO im. dr. Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach, która podkreśliła, że wykorzystanie e-podręcznika ułatwiało uczniom przyswajanie wiedzy i zrozumienie trudnych zagadnień matematycznych. "Uczniowie przede wszystkim chętniej pracowali na lekcjach. To był dla mnie duży plus" - mówiła PAP nauczycielka.  
Podczas dyskusji omawiano także rządowy projekt "E-podręczniki kształcenia ogólnego", który towarzyszy wieloletniemu programowi cyfryzacji polskiej szkoły "Cyfrowa szkoła". Zgodnie z jego założeniami, do 2015 r. ma powstać 18 e-podręczników do 14 różnych przedmiotów.
Będą one przeznaczone do użytku w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oprócz tego projekt zakłada stworzenie aż 2,5 tys. materiałów edukacyjnych, stanowiących uzupełnienie e-podręczników. Mają być udostępniane na wolnych licencjach, czyli bezpłatnie. Opracowywaniem e-podręczników obecnie zajmują się: Uniwersytet Wrocławski - do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie; Politechnika Łódzka - do matematyki i przedmiotów informatycznych; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - do biologii, geografii, fizyki i chemii. Grupa Edukacyjna SA odpowiedzialna będzie za przygotowanie e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej. Z kolei Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, będące pionem Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, zajmie się techniczną konstrukcją e-podręczników. (PAP)