Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński powiedział, że w MEN sprawdzane są "podejmowane i realizowane decyzje dotyczące wsparcia finansowego rządowego programu". Kontrola dotyczy lat 2009-2012.
- Chodzi o realizację drugiej i trzeciej edycji tego programu dotyczącego zapewnienia warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - zaznaczył rzecznik Biura.
Rządowy program "Radosna szkoła" przewidziany jest na lata 2009-2014. Jego celem jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach. Koszt całego programu to prawie 2,5 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł pochodzi z budżetu państwa, a ponad 1,1 mld zł z budżetów gmin. (PAP)