W środę decyzję taką podjęły sejmowe komisje: Łączności z Polakami za Granicą oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży. Podczas wspólnego posiedzenia obu komisji odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego przedstawionego przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Projekt zakłada nadanie uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów dla uczniów (do ukończenia 18 roku życia) w okresie pobierania nauki języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Ulgi otrzymaliby też uczniowie kształcący się w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw i szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.

Zgodnie z projektem uczniom przysługiwałyby ulgi: 37 proc. do przejazdów w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych za okazaniem biletu jednorazowego, 49 proc. do przejazdów w pociągach osobowych i pospiesznych za okazaniem biletu miesięcznego imiennego oraz 49 proc. do przejazdów w autobusach komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Ulgi przysługiwałyby również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim we wspomnianych szkołach polskich za granicą. Nauczyciele zostaliby objęci 33 proc. ulgami w pociągach osobowych za okazaniem biletu jednorazowego lub miesięcznego imiennego oraz w komunikacji autobusowej zwykłej za okazaniem biletu miesięcznego imiennego.

Projekt wprowadza również dla uczniów i nauczycieli szkół polonijnych ulgi w opłatach za wstęp do muzeów oraz parków publicznych.

Szef Gabinetu Prezydenta Adam Kwiatkowski uzasadniając projekt podkreślił, że wpisuje się on w postanowienia konstytucji, która w swojej preambule mówi o złączeniu więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Jak dodał projekt w części narodził się z inicjatywy rodziców dzieci chodzących do polskich szkół poza granicami Polski oraz petycji, które kierowali do prezydenta.

"Celem projektu ustawy jest przyznanie ulg w opłatach m.in. za przejazdy środkami komunikacji publicznej, wejścia do muzeum czy parków publicznych tych dzieci, które uczą się w polskich szkołach poza granicami Polski" - mówił Kwiatkowski.

"Czyli tak naprawdę zrównanie w prawach uczniów polskich szkół bez względu na ich typ i na ich miejsce, dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że część dzieci uczących się w polskich szkołach poza granicami Polski takie prawa ma, a część takich praw nie ma" - dodał.

Kwiatkowski poinformował, że projekt dotyczy około 80 tys. uczniów, którzy uczą się w ok. 700 polskich szkołach na świecie. Według szacunków Kancelarii Prezydenta koszt wprowadzenia ustawy może wynieść ok. 250 do 300 tys. zł rocznie. Podkreślił również, że wolą prezydenta jest uchwalenie tego projektu w takim trybie, by w trakcie najbliższych letnich wakacji uczniowie mogli już korzystać z tych zniżek.

Wniosek o powołanie 13-osobowej podkomisji ds. szczegółowego rozpatrzenia projektu zgłosił przewodniczący sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Rafał Grupiński (PO). Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez obie komisje.

W podkomisji przypadło 7 miejsc dla posłów PiS (są to: Anna Schmidt-Rodziewicz, Andrzej Kryj, Marcin Porzucek, Małgorzata Wypych, Anna Cicholska, Joanna Borowiak, Aleksander Mrówczyński), 3 dla posłów PO (Joanna Fabisiak, Anna Białkowska, Szymon Ziółkowski) oraz po 1 dla posłów Nowoczesnej (Zbigniew Gryglas), Kukiz'15 (Wojciech Bakun) i PSL. Na posiedzeniu obu komisji nie było żadnego z przedstawicieli PSL, dlatego powołana została komisja w 12-osobowym składzie z możliwością rozszerzenia o jeden wakat, jeśli PSL zgłosi swojego przedstawiciela. (PAP)

mro/ par/