IBE przeprowadził we wrześniu tego roku pierwsze na świecie na taką skalę badanie, w którym za pomocą okulografu sprawdzano, w jaki sposób dzieci czytają matematyczne zadania.
Uczestniczyło w nim ponad 430 uczniów z województwa mazowieckiego. Są to uczniowie z klasy IV szkoły podstawowej, którzy w tym roku w maju - jako trzecioklasiści - brali udział w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT). Dzięki temu badacze będą mogli odnieść wyniki badania okulograficznego m.in. do wyników osiąganych w OBUT.
Do badania wykorzystano nowoczesne okulografy - niepozornie wyglądające listewki ustawiane tuż przed ekranem laptopów. Czujniki w nich ukryte pozwalają śledzić ruchy oka. Jak zaznaczają eksperci, podczas badania dzieci nie odczuwały żadnego dyskomfortu. Uczniowie mieli do rozwiązania zdania, które sprawdzały, w jaki sposób wychwytują liczby z zadania tekstowego, np. dwa zadania miały podobną treść, ale jedno z nich było bardziej historyjką, a drugie bardziej surowym matematycznym przekazem.

Trzecioklasiści dobrze liczą, ale mylą się przy zadaniach tekstowych>>

Zapisy ruchów gałek ocznych uczniów potwierdziły m.in. to, co wynikało już z wielu innych badań naukowych – w czytaniu bieglejsze są dziewczynki. "Okazało się jednak, że biegłość w czytaniu tekstów nie przekłada się na biegłość w rozwiązywaniu zadań matematycznych" – zauważył Marcin Karpiński z Pracowni Matematyki Instytutu Badań Edukacyjnych. "Dziewczynki radziły sobie gorzej od chłopców z rozwiązywaniem zadań, w których liczby zapisane były tylko cyframi. Z kolei właśnie tak zapisane zadania chłopcy rozwiązywali najlepiej" – dodał.
Z zadaniami, w których liczby zapisywano w sposób mieszany – zarówno cyframi jak i słowami – chłopcy i dziewczynki radzili sobie jednakowo dobrze. "Należy też zauważyć, że ten sposób zapisu zadania powodował, że chłopcy rozwiązywali je gorzej niż zadania z samymi cyframi, czy liczbami przedstawionymi tylko słownie” – zaznaczył Karpiński.

Szkoła zabija talent do matematyki?>>

Badacze zaobserwowali też różnice dotyczące poprawności rozwiązywania zadań w zależności od tego, jak długo uczniowie skupiali wzrok na ich treści. W zadaniach z liczbami zapisanymi cyframi im dłużej wzrok ucznia zatrzymywał się na treści, tym gorzej radził on sobie z jego rozwiązaniem. Z kolei przy zadaniach z zapisem mieszanym lub tylko słownym dłuższe zatrzymywanie wzroku na treści zadania przekładało się na lepsze rozwiązywanie zadań.
Eksperci IBE uważają, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o przyczynach zaobserwowanych prawidłowości. Zaznaczają, że potrzeba czasu na dokładną analizę danych uzyskanych w badaniu. Zamierzają jednak w przyszłości na podstawie tych analiz przedstawić rekomendacje dotyczące nauczania matematyki w klasach I-III szkoły podstawowej. (PAP)

Bycie geniuszem nie ułatwia życia>>