To ostatni taki konkurs w regionie w kończącej się perspektywie finansowej UE - poinformował PAP zastępca dyrektora departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Bogdan Mantur. Wnioski można składać do 29 kwietnia.
Zgodnie z założeniami konkursu pieniądze można zdobyć m.in. na staże lub praktyki uczniów szkół zawodowych, które obejmują praktyczną naukę zawodu. W ramach tak zwanych programów rozwojowych szkoły mogą się ubiegać o środki na dodatkowe zajęcia dydaktyczne, które mają służyć wyrównywaniu różnic w edukacji. Pieniądze można też otrzymać na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z języków obcych, przedsiębiorczości, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz informatycznych.
Dotacje są też przeznaczone na doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną uczniów mających problemy w nauce czy zagrożonych patologiami społecznymi. Dotowane mogą też być projekty, których celem jest dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. Pieniądze można też otrzymać na doposażenie placówki w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne, wdrożenie innowacji w nauczaniu.
Zgodnie z założeniami, aż 60 proc. wartości projektu może dotyczyć działań inwestycyjnych. Szkoły mają zapewnić 10 proc. wkład własny, który może przyjmować różne formy, niekoniecznie finansowe.
Dotychczas z programu Kapitał Ludzki w Podlaskiem na lata 2007-2013 na szkolnictwo zawodowe rozdysponowano 63 mln zł z całej puli wynoszącej 73 mln zł. Dofinansowano 99 projektów.(PAP)