We wtorek oficjalnie otwarto zmodernizowany obiekt, pokrywający ok. 10 proc. zapotrzebowania na wodę 180-tysięcznego miasta.

Stacja uzdatniania „Leśna” w Zabrzu zaopatruje w wodę dwa duże zabrzańskie osiedla: Kopernika i Curie-Skłodowskiej. Do zbudowanej w 1991 r. instalacji początkowo trafiała woda z pobliskiej studni w zabrzańskiej dzielnicy Mikulczyce.

Z czasem, gdy mikulczycka studnia zaczęła wysychać, zabrzańskie wodociągi kupiły od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego inną studnię, w pobliskiej miejscowości Szałsza. Woda stamtąd do "Leśnej" trafia niespełna dwukilometrowym wodociągiem.

Głównym problemem wody z ujęć w Mikulczycach i Szałszy jest przekraczająca normy zawartość manganu. Początkowo redukowano ten pierwiastek tradycyjnymi filtrami wypełnionymi piaskiem kwarcowym. W 1998 r. obiekt zmodernizowano wykorzystując technologię kanadyjskiej firmy ADI z filtrami zawierającymi materiał opatentowany pod nazwą “Elektromedia I”.
Ze względu na zużycie techniczne tej instalacji, w ub. roku władze zabrzańskiej spółki wodociągowej postanowiły po raz kolejny zmodernizować stację. Nową tańszą w eksploatacji i skuteczniejszą technologię oczyszczania wody opracował prof. Waldemar Sawiniak z Politechniki Śląskiej.

Technologia ta zakłada m.in. utlenianie wody poprzez znacznie bardziej precyzyjne niż dotąd dozowanie podchlorynu sodu (tzw. chlorowanie) oraz filtrowanie w instalacji wykorzystującej tzw. złoża brausztynowe i piasek filtracyjny. Nowa technologia pozwoliła m.in. wyeliminować stosowanie wodorosiarczynu sodu - potrzebnego wcześniej do neutralizowania nadmiernej ilości chloru w oczyszczanej wodzie.

W ramach rozpoczętej w lipcu ub. roku inwestycji m.in. całkowicie przebudowano układ technologiczny stacji, który jest teraz całkowicie zautomatyzowany i monitorowany. Obecna wydajność instalacji to 195 m sześc. na godzinę, czyli 4680 m sześc. na dobę. Prace kosztowały ok. 3,8 mln zł.
Stacja uzdatniania wody „Leśna” to jedna z dwóch stacji Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Do drugiej stacji w dzielnicy Grzybowice trafia woda ze studni w Grzybowicach oraz w sąsiednich miejscowościach Świętoszowice i Wieszowa - niewymagająca skomplikowanych procesów oczyszczania.

Woda w stacji w Grzybowicach jest jedynie poddawana dezynfekcji – by wyeliminować możliwość wtórnego skażenia w wodociągu przesyłowym. Z tej instalacji korzystają mieszkańcy dzielnic: Grzybowice, Rokitnica, os. Helenka, Mikulczyce i częściowo Centrum oraz miejscowości Świętoszowice (gmina Zbrosławice). Instalacja ta pokrywa ponad 25 proc. potrzeb mieszkańców Zabrza.

Poza własnymi ujęciami wody Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji korzysta z ujęć Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego. To studnie w miejscowościach Miedary i Zawada oraz ujęcia wód powierzchniowych.(PAP)