Lokalny plan działania stworzony dla węzła multimedialnego Łódź Fabryczna zawiera rekomendacje rozwiązań, które mają sprawić, że miejsce to stanie się atrakcyjne nie tylko dla podróżnych i mieszkańców miasta, ale również będzie stymulować rozwój gospodarczy Łodzi.

Jak zaznaczył dyrektor NCŁ, program ENTER.HUB realizowany był przez władze Łodzi we współpracy z jedenastoma innymi miastami europejskimi w latach 2013-15. "Program dotyczył wymiany najlepszych praktyk w zakresie tworzenia węzłów multimodalnych i rozbudowywania przestrzeni wokół nich" - dodał.

Autorka lokalnego planu działania dla NCŁ Alina Giedryś wyjaśniła, że zadaniem grupy specjalistów oraz pracowników naukowych i studentów było wskazanie, jakie działania mogą sprawić, aby ogromna infrastruktura powstająca w centrum Łodzi, była przyjazna i służyła wszystkim mieszkańcom. "Liczymy na to, że Łódź Fabryczna będzie kiedyś dworcem kolei dużych prędkości; przelotowym i o dużym potencjale rozwojowym. O tym trzeba myśleć już dzisiaj" - powiedziała.

W ramach planu powstały dwa projekty. Pierwszy zakłada potrzebę budowy przejściowych i niskonakładowych rozwiązań przestrzennych na terenie NCŁ - wokół EC1, Bramy Miasta oraz węzła multimodalnego dworca. Giedryś wyjaśniła, że - wzorując się na przykładach dobrych praktyk z innych miast - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzono zmiany, które umożliwią przejściowe zagospodarowanie terenów, docelowo - w perspektywie kilku lat - przeznaczonych pod inwestycje. Moder dodał, że pierwsze tymczasowe zagospodarowania terenów wokół dworca zostaną wprowadzone w przyszłym roku.

"To mogą być place zabaw, tereny zielone, zaplanowane tymczasowo w miejscach, gdzie trudno myśleć o docelowych nasadzeniach. Przytaczamy różne przykłady źródeł finansowania: budżet obywatelski, kapitał prywatny, różne działania społeczne. Fragmenty miasta można oddać do dyspozycji szkołom, bibliotekom, grupom społecznym, inicjatywom - po to, aby ta przestrzeń żyła. Nawet przez dwa-trzy lata do rozpoczęcia budowy warto zadbać, by była to przestrzeń żywa i przyjazna" - powiedziała Giedryś.

Drugi projekt lokalnego planu działania skupia się na użytkownikach węzła multimodalnego. Z myślą o nich przygotowano szereg unikalnych w skali kraju badań: socjologicznych, psychologicznych, analiz intensywności miejskiego ruchu oraz ekonomicznych aspektów transportu. Będą one uwzględniać opinie mieszkańców o ich preferencjach komunikacyjnych. Dane pozwolą na zoptymalizowanie funkcji węzła multimodalnego jako węzła przesiadkowego do innych środków transportu, m.in. Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i miejskich środków komunikacji.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na projekt metodologii cyklu badań, które realizowane będą przez dziesięć lat. W ramach projektu powstanie baza wiedzy zlokalizowana w Urzędzie Marszałkowskim. "Znajdziemy rozwiązania, zakres i harmonogram oraz zapewnienie kompatybilności wszystkich badań, prowadzonych przez różne podmioty. Będziemy korzystać m.in. z danych GUS, WUS, GDDKiA, Zarządu Dróg i Transportu. Dane w dziesięcioletnim planie badawczym będzie zbierać też Politechnika Łódzka. Chcemy szyć na miarę rozwój transportu w Łodzi i woj.łódzkim" - podkreśliła Giedryś.

Lokalny plan działania powstał w ramach współfinansowanego przez UE programu ENTER.HUB, którego celem jest określenie możliwości optymalnego wykorzystania regionalnych węzłów kolejowych dla zrównoważonego, ekonomicznego, kulturalnego i społecznego rozwoju miast europejskich średniej wielkości. W programie - obok Łodzi - biorą udział miasta, w których powstają tego typu węzły, m.in. Reggio Emilia (Włochy), Ciudad Real (Hiszpania), Creil (Francja), Ulm (Niemcy), Preston (USA). (PAP)