Centrum INNO-EKO-TECH, choć powstaje przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, umożliwi działalność dydaktyczną oraz prowadzenie badań naukowych także innym wydziałom uczelni, z zakresu rozwiązań i technologii innowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztów technologii wytwarzania energii. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie nowocześnie wyposażony obiekt z 36 laboratoriami oraz pracowniami dydaktycznymi, a także z 673 stanowiskami badawczymi. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec I kwartału 2015 r.

Więcej: mir.gov.pl