Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 domów jednorodzinnych o powierzchni nie większej niż 180 m kw. Najpierw pracownicy Tauron przeprowadzą w wytypowanych domach audyt energetyczny. Oznacza to, że takie domy muszą posiadać odpowiednie ocieplenie i mieć przyłączoną stosowna moc elektryczną.

W domach spełniających kryteria zostaną zamontowane systemy ogrzewania elektrycznego kupione przez Tauron. Firma zamontuje także specjalne mierniki monitorujące wszystkie niezbędne parametry ogrzewania, start ciepła czy poboru prądu.

Tauron Sprzedaż podpisał ze Starostwem Tatrzańskim stosowną umowę o realizacji projektu.

„Jesteśmy na etapie wyboru firmy audytorskiej, która pomoże w weryfikacji warunków technicznych koniecznych do montażu ogrzewania elektrycznego. Niebawem rozpocznie się też rekrutacja do projektu prowadzona przez Powiat Tatrzański. Pierwsze montaże elektrycznych systemów ogrzewania przewidywane są pod koniec pierwszego kwartału 2018 r. Testy potrwają przez cały rok” – powiedziała rzeczniczka Tauron Elżbieta Bukowiec.

Elektryczne systemy grzewcze mają być bezobsługowe, bardzo efektywne. W projekcie będą testowane akumulacyjne piece dynamiczne wykorzystujące taryfy strefowe.

„Urządzenia te pozwalają na wykorzystanie do ogrzewania tańszej energii elektrycznej dostępnej w godzinach nocnych. Dzięki wymuszonemu obiegowi ogrzewanego powietrza pozwalają na precyzyjne dostosowanie temperatury w pomieszczeniach w zakresie temperatur zadanych przez użytkownika. Projekt ma też część badawczo-laboratoryjną, w ramach której będziemy testowali inne, niekomercyjne na dzień dzisiejszy technologie ogrzewania elektrycznego” – wyjaśniła rzeczniczka.

Po okresie testowym Tauron zaproponuje preferencyjne taryfy i cenniki dla właścicieli domów ogrzewanych piecami elektrycznymi. Oprócz zbadania technicznych parametrów, Tauron chce zapytać użytkowników pieców elektrycznych biorących udział w projekcie o opinie i poziom satysfakcji.

Po zakończeniu sezonu grzewczego i zebraniu niezbędnych informacji zostanie opracowany raport uwzględniający efekt ekologiczny, opłacalność tego rozwiązanie i satysfakcję użytkowników. Po analizie tego rozwiązanie ma ono być wdrożone także winnych rejonach kraju.

Z uwagi na swoje położenie, Zakopane boryka się z zanieczyszczeniem powietrze niską emisją, zwłaszcza na przełomie stycznie i lutego. Dzięki rozwojowi geotermalnej sieci ciepłowniczej oraz gazowej sytuacja z roku na rok się poprawie. Wciąż jednak są rejony, gdzie nie ma dostępu do sieci.(PAP)

autor: Szymon Bafia