W porządku dzisiejszych obrad Senatu znalazła się nowela Prawa wodnego, która znosi kary za jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych.

Nowela zmienia też przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Za cel publiczny - oprócz np. wydzielania gruntów pod drogi publiczne czy ich budowy - uznano wydzielanie gruntów i budowę dróg rowerowych. Jak przekonywał w trakcie prac nad ustawą minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński, uznanie dróg rowerowych za cel publiczny ułatwi budowę nowych szlaków dla rowerzystów.

Senat zajmie się ponadto nowelą ustawy o odpadach, która ma umożliwić zamknięcie i rekultywację 233 składowisk odpadów oraz pozyskanie na ten cel pieniędzy z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po wejściu w życie tzw. ustawy śmieciowej wiele składowisk nie uzyskało statusu regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, co oznacza, że nie mogą odbierać odpadów, a zatem powinny być zamknięte i zrekultywowane.

W porządku obrad jest też nowela Prawa atomowego, w której przyjęto nowe europejskie rozwiązania dotyczące odpadów promieniotwórczych. Nowela wdraża europejską dyrektywę - pakiet rozwiązań dotyczących odpadów promieniotwórczych, ich klasyfikacji, zasad postępowania czy składowania. Dyrektywa określa warunki, jakie mają spełniać składowiska tych odpadów.
(PAP)