Jest to część projektu "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego" o wartości ponad 130 mln euro. Inwestorem jest spółka komunalna Pronatura w Bydgoszczy, a wykonawcą - włoskie konsorcjum firm Astaldi i Termomeccanica Ecologia.

"Na początku 2016 r. zakład zacznie przyjmować odpady wytworzone przez mieszkańców Torunia i siedmiu okolicznych gmin. Po zważeniu i zaewidencjonowaniu, śmieci zostaną przetransportowane do zakładu termicznego przekształcania w Bydgoszczy. Docelowo za pośrednictwem stacji do bydgoskiej instalacji będzie trafiać 60 tys. ton odpadów rocznie" - poinformował w czwartek rzecznik Pronatury Marcin Janczylik.

Rzecznik zaznaczył, że Toruń, zgodnie z porozumieniem z Bydgoszczą, zagwarantował konkretne, rosnące w kolejnych latach ilości odpadów dostarczonych do zakładu. Będą to odpady z terenu Torunia, a także sąsiednich gmin, z którymi zostały zawarte umowy.

Budowa spalarni odpadów w Bydgoszczy rozpoczęła się we wrześniu 2013 r., a ma zostać zakończona pod koniec 2015 r. Powstaje ona na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Spalarnia będzie funkcjonowała przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, unieszkodliwiając rocznie około 180 tys. ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia i okolicznych gmin.

Dzięki instalacji, samorządy objęte projektem spełnią unijne wymagania w zakresie ograniczenia składowania odpadów. Śmieci zostaną wykorzystane do wytwarzania energii. Plany zakładają, że uda się uzyskać około 60 tys. MWh prądu i prawie 800 tys. GJ ciepła rocznie, co odpowiada zapotrzebowaniu kilkudziesięciu tysięcy osób. (PAP)