Uroczystości z okazji zakończenia realizacji projektu w bazylice i klasztorze bernardyńskim odbyły się 30 sierpnia br. Zespół klasztorny z początku XVII w. należy do najwybitniejszych dzieł architektury sakralnej Podkarpacia. Na szczególną uwagę zasługują unikatowe w skali światowej organy, składające się z 3 odrębnych instrumentów z 75 piszczałkami, bogato zdobionymi oraz obwarowania klasztorne z kompletnie zachowanym obwodem obronnym.

W ramach inwestycji odnowiono elewację klasztoru, przeprowadzono konserwację murów obronnych, remont wschodniego skrzydła klasztoru, a także szereg innych prac rewitalizacyjnych. Prowadzono również prace w otoczeniu klasztoru, polegające na modernizacji kalwarii leżajskiej, rekonstrukcji historycznego ogrodu oraz przebudowie placu Mariackiego. Przebudowane obiekty gospodarcze zostały przeznaczone na cele Franciszkańskiego Ośrodka Kultury.

(www.mir.gov.pl)