Program Budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego został ustanowiony przez Sejm w 2001 r., kiedy uczelnia borykała się z problemami lokalowymi. Na realizację programu przeznaczono wówczas 600 mln zł. "Brak było odpowiednich sal wykładowych i miejsc na realizację prac naukowo-badawczych. Wynajmowano w tym celu pomieszczenia, co znacznie zwiększało koszty funkcjonowania uczelni. Dlatego po uchwaleniu ustawy w 2001 r. z niezwykłym zapałem przystąpiono do budowy kampusu" - referowała podczas prac legislacyjnych nad ustawą posłanka PO Katarzyna Matusik-Lipiec.

Okazało się jednak, że wzrastające w szybkim tempie ceny materiałów budowlanych znacznie podniosły koszty realizacji zadań wskazanych w programie i istniało zagrożenie, że wszystkie zadania tego programu nie zostaną zrealizowane. W związku z tym w 2009 roku przyjęto nowelizację ustawy, która wydłużyła program do roku 2015 i zwiększyła jego wartość do 962 mln zł, z czego środki z budżetu państwa sięgnęły ponad 946 mln zł.
Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” przedłuży program o kolejne dwa lata - do 2017 r.

"Obecnie zachodzi uzasadniona obawa, że inwestor nie będzie w stanie dotrzymać terminów zakończenia inwestycji wskazanych w ustawie" - mówiła Matusik-Lipiec. Niektóre budynki należące do Kampusu UJ wymagają doposażenia, a z tego powodu dla niektórych obiektów trzeba przeprowadzić nawet 40 postępowań przetargowych.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Ratajczak podczas prac nad nowelizacją ustawy wyjaśniał zaś, że potrzeba przedłużenia programu wynikała m.in. z trudności w pozyskiwaniu części terenów niezbędnych dla realizacji całego programu. "Okazało się, że w wypadku części terenów były problemy z ostatecznym ustaleniem kwestii własnościowych" - mówił.
Przedłużenie budowy Kampusu UJ wiąże się z przesunięciem na dwa lata niecałych 70 mln złotych, z ponad 940 mln zł środków z budżetu państwa przeznaczonych na ten cel. Ogólna kwota budżetowych pieniędzy na budowę nie ulega jednak zmianie.

Do tej pory w ramach programu wykonano inwestycje o łącznej wartości ponad 461 mln zł. Najwięcej z tej kwoty - ponad 135 mln zł - wydano na budowę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Na budowę Instytutu Zoologii przeznaczono 104 mln zł, a Wydziału Matematyki i Informatyki blisko 80 mln zł.
Obecnie realizowane są jeszcze inwestycje o łącznej wartości ponad 501 mln zł. Za ponad 241 mln zł prowadzone są prace na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, za ponad 202 mln zł na Wydziale Chemii UJ, a za ponad 36 mln zł w Instytucie Nauk Geologicznych. Wydatki na realizowaną infrastrukturę wynoszą ponad 21 mln zł. (PAP)