Realizowany w Polsce program Infrastruktura i Środowisko jest największym programem w całej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Jak wyjaśnił Zdziebło, resort rozwoju regionalnego chce, by był realizowany także w latach 2014-2020. Nadal mają być z niego realizowane inwestycje w transport, energetykę, ochronę środowiska, ochronę zdrowia i kulturę. W porównaniu do obecnej wersji, w nadchodzących latach z programu znikną natomiast inwestycje dotyczące szkolnictwa wyższego - jak wyjaśnił Zdziebło, będą one współfinansowane z programu Inteligentny Rozwój.

"Nazwa następcy programu Infrastruktura i Środowisko pozostaje ta sama, niemal taki sam będzie też zakres tematyczny. Program będzie kontynuował działania rozpoczęte w tej perspektywie unijnej" - wskazał wiceminister. "Budżet programu wyniesie ponad 24 mld euro, czyli nieco mniej niż obecnie (teraz budżet programu to ok. 28 mld euro - PAP), ale inwestycje w infrastrukturę transportową będą mogły być też współfinansowane z instrumentu Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facility). Liczymy, że z CEF-u na inwestycje infrastrukturalne w Polsce trafi co najmniej 4 mld euro" - wyjaśnił.

Największa część pieniędzy z programu będzie przeznaczona na inwestycje transportowe - ma to być ponad 17,5 mld euro. Zdziebło nie ujawnił, w jakich proporcjach pula będzie podzielona pomiędzy poszczególne rodzaje transportu. Powiedział jedynie, że Polska będzie zabiegała o to, by nieco więcej pieniędzy trafiła na drogi, niż na kolej. Zastrzegł, że o tym, jak będzie wyglądał ostateczny podział, zadecydują ustalenia z Komisją Europejską.

Na współfinansowanie inwestycji w ochronę środowiska resort chce przeznaczyć z programu ok. 3,5 mld euro (w latach 2007-13 było to ok. 5 mld euro), a na inwestycje w energetykę i bezpieczeństwo energetyczne - ok. 1,7 mld euro.

Wiceminister wyjaśnił, że resort pracuje nad tym, by nowe programy operacyjne - w tym nowy program Infrastruktura i Środowisko - ruszyły jak najszybciej. Przypomniał, że w przypadku unijnego budżetu na lata 2007-2013, realizacja w Polsce programów ruszyła w niektórych przypadkach nawet z dwuletnim poślizgiem. "Nasi poprzednicy przespali wtedy sprawę. Chcemy, by w rząd zaakceptował kształt programów operacyjnych w okolicach początku przyszłego roku, by można było ruszać z inwestycjami" - powiedział.

Zdziebło wyjaśnił, że pełną parą programy ruszą najprawdopodobniej najwcześniej w połowie przyszłego roku, ale realizacja dużych inwestycji, jak budowa dróg, modernizacja linii kolejowych, budowa sieci przesyłowych będzie mogła ruszyć wcześniej. Wiceminister wyjaśnił, że Komisja Europejska będzie mogła przekazać krajom członkowskim zaliczkę na realizację inwestycji sięgającą 2 proc. wartości puli przyznanej danemu krajowi.

Polska otrzyma na realizację polityki spójności w latach 2014-2020 72,9 mld euro. Pieniądze te mają być podzielone na sześć programów krajowych i szesnaście regionalnych, po jednym na województwo. Poza programem Infrastruktura i Środowisko programami krajowymi będą: Inteligentny Rozwój (następca obecnie realizowanej Innowacyjnej Gospodarki) o wartości ok. 7,6 mld euro, Wiedza, Edukacja, Rozwój (następca programu Kapitał Ludzki) - ok. 3,2 mld euro, Polska Cyfrowa - ok. 1,9 mld euro, Polska Wschodnia - 2 mld euro i Pomoc Techniczna - ok. 0,6 mld euro.

Na programy regionalne ma trafić 28,1 mld euro, z czego najwięcej dostaną województwa: śląskie i małopolskie (ok. 3 mld euro i ok. 2,5 mld euro), a najmniej lubuskie (813 mln euro) i opolskie (847,1 mln euro).