Jak poinformował zastępca burmistrza Gołdapi Jacek Morzy, zgodnie z umową dostawcą preparatu, który ma pomóc wyeliminować problem sinic w akwenie, będzie szwajcarska firma Phoslock Europe GmbH. Konsorcjum utworzone przez nią i spółkę Biopro zrealizuje też zamówienie polegające na równomiernym rozprowadzeniu po powierzchni zbiornika 300 ton glinki bentonitowej modyfikowanej lantanem.

Według niego, takie kuracje odbędą się w dwóch turach (po 150 ton) - pierwsza rozpocznie się w połowie przyszłego tygodnia i potrwa ok. 10 dni, drugą zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. Preparat, opadając na dno, będzie wiązał nadmiar azotanów i fosforanów w wodzie, co ma powstrzymać eutrofizację. Całkowity koszt rekultywacji wyniesie 4,2 mln zł, z czego 3,5 mln zł to dofinansowanie z UE.

Zdaniem Morzego, będzie to pierwsze w Polsce i największe w Europie jezioro w pełni rekultywowane tą metodą. Naukowcy współpracujący z samorządem zapewniają, że jest to technologia skuteczna i bezpieczna dla ekosystemu, a efekty będą widoczne bardzo szybko. "Jesteśmy przekonani, że nasze jezioro stanie się czystsze i bardziej przezroczyste" - mówił.

Lokalny samorząd poszukiwał pieniędzy na ten cel od 10 lat, ale dopiero w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020 przewidziano środki na ochronę różnorodności biologicznej i poprawę jakości wód w jeziorach. Gmina już wcześniej uporządkowała gospodarkę wodno-ściekową. Zmodernizowała oczyszczalnie ścieków i zbudowała kolektory sanitarne, żeby ograniczyć dopływ zanieczyszczeń do akwenu.

Gołdap jest jedynym uzdrowiskiem w woj. warmińsko-mazurskim. Władzom miasta zależy, żeby zakwity glonów i mętna woda w jeziorze nie odstraszały przyjeżdżających kuracjuszy. Nad brzegiem zbiornika powstały w ostatnich latach liczne inwestycje, w tym pijalnia wód leczniczych, tężnie solankowe, promenada i molo.

W tym roku gmina podpisała umowy na dofinansowanie z UE kolejnych przedsięwzięć związanych z rozwojem uzdrowiska. Za 4,2 mln zł zostanie rozbudowana infrastruktura turystyczna nabrzeża jeziora Gołdap - m.in. powstanie szkółka żeglarska i wypożyczalnia sprzętu pływającego, zostanie też zakupiona motorówka ratownicza i wycieczkowy katamaran, zasilany energią słoneczną. Gmina otrzymała też blisko 18 mln zł dotacji na budowę zakładu przyrodoleczniczego i rozbudowę promenady zdrojowej.

Jezioro Gołdap jest położone w zachodniej części Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Ma ponad 150 ha i maksymalną głębokość 10,9 m. Przecina je polsko-rosyjska granica państwowa. Jedna trzecia powierzchni zbiornika znajduje się na terytorium obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.(PAP)

autor: Marcin Boguszewski

edytor: Dorota Skrobisz