Pieniądze rozdzielił zarząd województwa podlaskiego. Trafią do gmin: Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Ciechanowiec, Krypno, Mielnik i Rajgród - poinformował rzecznik marszałka województwa podlaskiego Jan Kwasowski.

Dotacje dostały wszystkie projekty, które zostały pozytywnie ocenione w przeprowadzonym konkursie na najlepsze projekty inwestycyjne w ochronę środowiska. Pierwotnie w konkursie było zaplanowanych do rozdysponowania 30,7 mln zł, ale pula została zwiększona do 40 mln zł dzięki pieniądzom, które nie zostały wykorzystane w poprzednich konkursach - wyjaśnił Kwasowski.

Największe projekty realizują gminy Mielnik i Dąbrowa Białostocka.

Największą dotację - 10 mln zł - dostała gmina Dąbrowa Białostocka na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej. Wartość tej inwestycji to 13 mln zł. Jak poinformował PAP Władysław Kalejnik z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, część inwestycji została już zrealizowana systematycznie od 2007 roku i dotacja będzie formą refundacji. Łącznie dwa etapy inwestycji obejmują do końca 2012 roku 12 zadań, w ramach których ma powstać 0,8 km sieci wodociągowej, ponad 6,2 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowane: stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków.

Inwestycję o największej wartości - 14,6 mln zł - będzie realizować gmina Mielnik. Otrzymała 9,9 mln zł unijnego dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację stacji uzdatniania wody. Gmina wybuduje ponad 14 km sieci kanalizacji sanitarnej w Mielniku, przeprowadzi również remont hydroforni i zbuduje zbiorniki wyrównawcze na stacji uzdatniania wody w Mielniku. Zbudowane zostaną również 4 przepompownie ścieków. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji - poinformowała PAP Agnieszka Koc z Urzędu Gminy w Mielniku.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej - sp. z o.o. dzięki 8,2 mln zł z UE będzie m.in. przebudowywać ujęcie wody w Czarnej Białostockiej oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną. Wszystkie prace mają kosztować 11,9 mln zł.

Gmina Ciechanowiec dostała 5,6 mln zł na budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków. Ma to kosztować 6,8 mln zł. Najmniejsze dotacje w wysokości 3,1-3,2 mln zł dostaną gminy Krypno i Rajgród. (PAP)

kow/ je/ jbr/