Odwiert pod przyszły kolektor ściekowy realizowany jest w ramach większej inwestycji, prowadzonej przez spółkę Wodociągi Płockie przy udziale środków unijnych - porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta.

Jak poinformował we wtorek wiceprezes Wodociągów Płockich Andrzej Wiśniewski, kolektor pod dnem Wisły rozpocznie pracę w połowie 2015 r.

W ramach inwestycji w lewobrzeżnej części Płocka wybudowana zostanie licząca 18,5 km sieć kanalizacji. Umożliwi ona – jak zaznaczył Wiśniewski - podłączenie gospodarstw domowych zamieszkanych przez 1450 osób.

Magistrala tłocząca ścieki z lewobrzeżnej do prawobrzeżnej części Płocka będzie miała łączną długość 7 km, w tym 800 metrów pod dnem Wisły. Drążenie odwiertu pod rzeką - o średnicy 70 cm i na głębokości kilkunastu metrów oraz przeciągnięcie rurociągu - potrwa do dwóch miesięcy.

Plan inwestycji zakłada, że dwie działające dotychczas w lewobrzeżnej części Płocka oczyszczalnie ścieków zostaną zastąpione podziemnymi zautomatyzowanymi przepompowniami. Oba nowe obiekty będą posiadały m.in. biofiltry do eliminacji odorów.

„Cała inwestycja ma przede wszystkim podnieść standardy sanitarne w lewobrzeżnej części miasta dla obecnych mieszkańców, a także dla tych, którzy chcieliby się tam osiedlać w przyszłości” – podkreślił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Koszt budowy kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Płocka to ponad 11 mln zł, a koszt likwidacji istniejących tam oczyszczalni i budowa dwóch przepompowni, a także wykonanie odwiertu pod dnem Wisły - to ok. 9 mln zł. Inwestycja współfinansowana jest w połowie kosztów ze środków unijnych.

Według Wodociągów Płockich, porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury ma m.in. doprowadzić do osiągnięcia standardów i norm zgodnych z wymogami unijnymi. (PAP)