Dotychczas na terenie płockiego koncernu, który jest największym kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce, przyrodnicy zlokalizowali ok. 80 gatunków ptaków, rzadkie i cenne siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin objęte ochroną – poinformowała w czwartek spółka.

Prace inwentaryzacyjne prowadzą specjaliści z Biura Badań i Ekspertyz Środowiskowych Avesnature z Grudziądza (Kujawsko-pomorskie).

Pierwsze badania wykazały, iż na obszarze zajmowanym przez zakład produkcyjny PKN Orlen oraz w jego sąsiedztwie występują m.in. chronione gatunki roślin, jak lilia złotogłów, kruszczyk szerokolistny czy skrzyp olbrzymi, który w Polsce odnajdywany jest rzadko, głównie na pogórzu i w północnej części kraju.

„Zespół prowadzący ewidencję przyrodniczą zlokalizował także kolonie mew śmieszek i mew siwych, rybitwę rzeczną, pokrzewka kapturkę, kolonię gawronów, nietoperze, szpaki, dzięcioły, króliki, zające, kumaki nizinne, rzekotki drzewne, ślimaki winniczki, liczne motyle, pająki pogońce oraz rośliny, jak rdestnica pływająca i kędzierzawa” – podkreślił PKN Orlen.

Jak zaznaczyła spółka, na terenie płockiego koncernu przyrodnicy ustalili również obecność ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej, w tym gąsiorka, który w Polsce określany jest jako gatunek średnio liczny, oraz znajdującej się pod ścisłą ochroną jarzębatki, która z uwagi na nieliczne występowanie wymaga ochrony biotopów lęgowych.

Prawo ochrony środowiska. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Specjaliści wśród owadów znaleźli także pszczoły miodne i ważki różnoskrzydłe, a także trzmiele ziemne i kamienniki.

Spis przyrodniczy realizowany jest na zlecenie Biura Ochrony Środowiska PKN Orlen i obejmuje cały teren przemysłowy zakładu produkcyjnego tej spółki oraz tereny przyległe, ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Płocka i sąsiedniej gminy Stara Biała. Inwentaryzacją zajmują się tam ornitolog, herpetolog, teriolog, chiropterolog, ichtiolog oraz entomolog, a także botanik, lichenolog i dendrolog.

„Najważniejszym etapem prac inwentaryzacyjnych jest elementarne rozpoznanie całych ekosystemów w terenie. Prace pozwalają ustalić aktualny stan przyrody badanego obszaru oraz stanowią niekiedy podstawę zrównoważonego rozwoju przestrzennego dobrze wykonanego planu zagospodarowania na poziomie lokalnym gminy czy powiatu” – podkreślił płocki koncern.

Od 1999 r. zakład główny PKN Orlen uczestniczy w ogólnopolskim programie odbudowy populacji sokoła wędrownego, który gniazduje w specjalnej budce lęgowej zamontowanej na jednym z kominów płockiego koncernu. Pierwszy lęg tych ptaków odnotowano tam w 2002 r. Dotychczas na zakładu produkcyjnego spółki na świat przyszło ponad 40 piskląt sokołów wędrownych. (PAP)