Rzeczniczka Grupy Energa, Beata Ostrowska poinformowała w poniedziałek w komunikacie, że farma fotowoltaiczna zbudowana została z 6292 paneli o łącznej mocy 1,64 MW. Ułożono je w pięciu równoległych rzędach na powierzchni około 25 tys. metrów kwadratowych, czyli na terenie około trzech boisk do piłki nożnej. Według wstępnych szacunków instalacja będzie produkować około 1,5 GWh energii rocznie, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie około 720 przeciętnych gospodarstw domowych. Koszt inwestycji to prawie 9,5 mln zł; prace budowlano-montażowe trwały dwa miesiące.

„Inwestycja zgodna jest z celem strategicznym Grupy Energa, który zakłada rozwój przyjaznych naturze źródeł wytwarzania energii” - podano. Farma fotowoltaiczna zwiększy moc OZE zainstalowaną w elektrowniach Grupy o niespełna 0,5 proc. Oprócz promieni słonecznych, w Grupie wykorzystywane są też inne odnawialne źródła, jak woda, wiatr i biomasa. Firma planuje też budowę elektrowni fotowoltaicznej w województwie kujawsko-pomorskim o mocy około 4 MW.

Cytowany w komunikacie prezes Energa SA Mirosław Bieliński zaznaczył, że „farma fotowoltaiczna w Gdańsku to wciąż bardziej inwestycja doświadczalna, która nie będzie miała większego udziału w produkcji energii, ani w skonsolidowanych wynikach Grupy”. Zwrócił uwagę, że „technologie fotowoltaiczne tanieją najszybciej na świecie; dlatego Grupa nie wyklucza w przyszłości inwestycji w fotowoltaikę na większą skalę”. „Dziś zbieramy cenne doświadczenie w ich budowie” – dodał.

Podano, że nowa farma w Gdańsku znacząco zwiększy natomiast moc zainstalowanych w Polsce instalacji fotowoltaicznych, która według ostatnich danych Urzędu Regulacji Energetyki wynosi prawie 3 MW. Fotowoltaika ma niewielki udział w całkowitej mocy OZE zainstalowanej w Polsce, która wynosi niemal 6 tys. MW.

Na polskim rynku Grupa Energa (wśród głównych grup energetycznych) ma w produkcji własnej największy udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zielona energia powstaje w 46 elektrowniach wodnych, trzech farmach wiatrowych, farmie fotowoltaicznej oraz instalacjach spalających biomasę. Ich łączna moc wynosi 0,5 GW i stanowi około 40 proc. całkowitej mocy zainstalowanej w elektrowniach Grupy Energa. Na jej źródła wytwórcze składają się elektrownie systemowe, odnawialne źródła energii (OZE) i elektrociepłownie (kogeneracja – CHP) o łącznej mocy 1,3 GW.

Grupa Energa jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku około 15 proc. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni kraju. Eksploatuje około 190 tys. km linii elektrycznych. (PAP)