O inauguracji projektu „Nowy Rybnik” poinformowała we wtorek PAP Katarzyna Majchrzak - dyrektor ds. komunikacji grupy EDF Polska SA, do której należy rybnicka elektrownia.

Jak podała, projekt przewiduje modernizację ośmiu bloków rybnickiej elektrowni. Inwestycja wpłynie na poprawę wydajności operacyjnej zakładu, wydłużenie jego żywotności do 2030 roku, a także dostosuje go do norm środowiskowych wprowadzonych dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.

Projekt "Nowy Rybnik" obejmuje odazotowanie spalin, inwestycje wydłużające żywotność wszystkich urządzeń zakładu, a także odsiarczanie spalin w blokach 1, 2, 3 i 4. Przewiduje też budowę oczyszczalni ścieków i stacji demineralizacji wody.

Inwestycja pozwoli na blisko 4-krotne zmniejszenie emisji tlenków siarki oraz na ponad 2-krotne ograniczenie emisji tlenków azotu i pyłu.

W marcu 2014 roku EDF Polska SA podpisał kontrakt z konsorcjum Alstom Power Sp. z o.o. – Alstom Power Italia S.p.A na budowę i uruchomienie w Rybniku instalacji odsiarczania bloków 1-4, co stanowi pierwszy etap tego programu.

Prace będą realizowane przez cztery lata – od 2014 do 2018 roku. Dzięki inwestycji zatrudnienie znajdzie ponad 600 osób, głównie pracowników lokalnych podwykonawców.

"Nowy Rybnik" jest częścią programu ukierunkowanego na dostosowanie do unijnych norm środowiskowych i podniesienie efektywności jednostek wytwórczych Grupy EDF w Polsce, mieszczących się w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni i Rybniku, o łącznej wartości 800 mln euro, czyli ponad 3,3 mld zł. (PAP)