Głównym zadaniem projektantów jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej modelowego osiedla mieszkaniowego. "Uczestnicy konkursu stworzą także projekt zabudowy dla fragmentu blisko 18-hektarowej działki położonej w rejonie ulic Spacerowej, Komuny Paryskiej, bpa A. Małysiaka" - poinformowała Ewa Syta.

"Powstające w oparciu o wyniki konkursu osiedle ma oferować dostęp do infrastruktury społecznej – takiej jak żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, przychodnia lekarska czy punkty handlowo-usługowe" - zaznaczono w komunikacie. "Dodatkowo na jego terenie mają znaleźć się skwery, place zabaw, przedogródki i wspólne przestrzenie, które sprzyjają nawiązywaniu kontaktów sąsiedzkich, integrowaniu lokalnej społeczności i decydują o komforcie zamieszkiwania" - dodano.

"Doskonale wiemy, że samodzielne i dostępne mieszkanie to dla wielu polskich rodzin marzenie i cel szczególny. Program Mieszkanie plus ma pozwolić te marzenia urealnić – stworzyć rodzinom szansę stabilnego rozwoju – powiedział, cytowany w komunikacie, wojewoda małopolski Piotr Ćwik. "Ogłoszony dziś konkurs w konkretny sposób otwiera drogę do przyspieszenia programu w Krakowie. Wierzę, że zgłoszone zostaną propozycje projektów wychodzących naprzeciw potrzebom rodzin, jak i wymogom urbanistycznym" - dodał Ćwik.

"Pracownie do 21 maja mają zgłosić udział poprzez formularz na stronie internetowej www.bgkn.pl, a także złożyć ideowe szkice urbanistyczne wraz z portfolio i credo, rozumianym jako zapis pomysłów i poglądów dotyczących kształtowania osiedli i niskobudżetowych mieszkań na wynajem" - poinformowano.

Na podstawie przesłanych materiałów Sąd Konkursowy – złożony z architektów, przedstawicieli Urzędu Miasta w Krakowie i członków zarządu BGK Nieruchomości – dokona preselekcji uczestników. Finalnie do udziału w konkursie zostanie zaproszonych od czterech do ośmiu pracowni urbanistyczno-architektonicznych. Merytorycznym partnerem konkursu jest krakowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

"Liczymy na to, że rezultat projektowy tego konkursu wniesie nową jakość dla powstającej przestrzeni, zarówno dla mieszkańców osiedla jak i dla mieszkańców miasta w szerokim kontekście urbanistycznym" – powiedział prezes oddziału SARP w Krakowie Bohdan Lisowski.

W konkursie przewidziano trzy nagrody na łączną kwotę 50 tys. zł. Ponadto każdy z zakwalifikowanych do konkursu uczestników otrzyma wynagrodzenie za wykonanie zlecenia konkursowego. Wybrany projekt będzie realizowany według przedstawionej koncepcji urbanistycznej i wybranego fragmentu zabudowy uczestnika konkursu. Ponadto każdy z uczestników może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach z wolnej ręki na wykonanie projektów zabudowy dla tego terenu.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 3 sierpnia 2018 roku.

 

"Wyniki organizowanych przez BGKN konkursów jasno pokazują, że stawiamy przede wszystkim na najlepszą urbanistykę" – zaznaczył członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński. "Podobnie jak w przypadku osiedla w okolicach katowickiego Nikiszowca czy warszawskich Nowych Jeziorek, chcemy by nasza realizacja w Krakowie była kawałkiem dobrze zaprojektowanego miasta" - dodał.

 

Program Mieszkanie Plus działa w dwóch obszarach. Obszar społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Za komercyjny obszar odpowiada BGK Nieruchomości, która ma w budowie około 2 tys. mieszkań, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu. Budowy trwają m.in. w Białej Podlaskiej, Katowicach, Wałbrzychu i Gdyni.

Klucze do pierwszych lokali wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie plus już są wręczane w Jarocinie. Uroczyste otwarcie domów zaplanowano na 28 kwietnia.(PAP)