Organizatorem Akademii jest samorząd województwa lubuskiego, a fundusze na ten cel pochodzą ze środków własnych Urzędu Marszałkowskiego. 
W pierwszym zjeździe Akademii, który odbył się w poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, wzięło udział około 250 osób, głównie przedsiębiorców i samorządowców, czyli potencjalnych beneficjentów, którzy sięgają po unijne dotacje. 
„Chcemy pokazać, że działania firmy i lokalnego samorządu oraz regionu to powiązane ze sobą organizmy gospodarcze. Naszym celem jest bardziej solidarny, zrównoważony rozwój. W osiągnięciu tego celu ma pomóc Lubuska Akademia Rozwoju, będąca platformą zdobywania potrzebnej do tego wiedzy przez samorządowców i przedsiębiorców” - powiedziała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. 
Akademia zostanie podzielona na bloki tematyczne dotyczące szeroko rozumianej polityki regionalnej. Będą one obejmowały takie zagadnienia jak np.: wykorzystanie środków unijnych, m.in. do podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego i kwalifikacji pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
Ponadto podczas zjazdów będą poruszane tematy zawiązane ze sprawami społecznymi, ochroną zdrowia, zagadnienia ochrony środowiska i rolnictwa, infrastruktury transportowej oraz wsparcia przedsiębiorczości, innowacji czy promocji marek produktowych. 
Dodatkowo po każdych zajęciach zostanie przeprowadzona ankieta, której celem będzie poznanie potrzeb słuchaczy i określenie tematów przygotowywanych na kolejne zjazdy. Zajęcia w ramach Lubuskiej Akademii Rozwoju poprowadzą eksperci i praktycy poszczególnych dziedzin, objętych Regionalnym Programem Operacyjnym. 
„Myślę, że potrzeba jeszcze lepszej komunikacji z naszymi beneficjentami. My realizujemy szkolenia. Jednak w gąszczu przepisów, które są podstawą wdrażania polityki regionalnej, taka instytucja jak Lubuska Akademia Rozwoju poprawi tę komunikację” - dodała marszałek. 
Łącznie w ramach Akademii zaplanowano 11 zjazdów, w tym dziewięć wykładowych, sesję inauguracyjną i absolutoryjną. Będą one odbywały się od 18 lipca br. do 26 maja 2017 – raz w miesiącu, zawsze w piątki od godz. 11 w cyklu 3x45 minut. 
Każdy słuchacz Lubuskiej Akademii Rozwoju otrzyma indeks, który będzie podstawą zaliczenia końcowego testu i otrzymania certyfikatu ukończenia tego szkolenia. Dla słuchaczy z najlepszymi wynikami oraz najlepszą frekwencją przewidziano nagrody. 
Urząd Marszałkowski poinformował, że zostały jeszcze wolne miejsca. Zapisy na stronie www.akademia.lubuskie.pl lub pocztą elektroniczną na adres: akademia@lubuskie.pl. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny.