Prezes Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha poinformowała podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami, że w 2014 r. średni czas od wpłynięcia wniosku, np. o dofinansowanie inwestycji do podpisania umowy z beneficjentem, powinien wynosić średnio 150 dni.

Prezes dodała, że NFOŚiGW chcąc zwiększyć zainteresowanie prowadzonymi projektami, rozbuduje system informatyczny za pomocą, którego coraz więcej naborów będzie prowadzonych w wersji elektronicznej. W drugim kwartale 2014 roku, Fundusz chce także wprowadzić możliwość elektronicznego wnioskowania o płatność, podobnie jak w przypadku funduszy unijnych.

Skucha zapowiedziała, że upraszczane będą też dokumenty, które trzeba wypełniać. "Chcemy zrobić katalog kosztów, tak aby beneficjent przychodząc na negocjacje, wiedział czego może się spodziewać, aby pisząc wnioski wiedzieli jakie wartości są przez nas preferowane" - mówiła.

Skucha dodała, że Fundusz już uprościł harmonogram finansowo-rzeczowy, który był dla beneficjentów często trudny do wypełnienia.

Wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk przypomniał, że w 2014 r. NFOŚiGW uruchamia - oczekiwane przez przedsiębiorców i obywateli - programy finansowe.

NFOŚiGW w 2014 r. chce wydać ponad 6 mld zł na projekty związane m.in. z promocją alternatywnych źródeł energii, efektywnością energetyczną czy gospodarką odpadami komunalnymi.

Przykładem jest m.in. program Prosument, którego warunki pod koniec lutego przyjęła rada nadzorcza Funduszu. Program ma wspierać w latach 2014-2020 budowę małych instalacji produkujących na własne potrzeby energię z odnawialnych źródeł. Budżet Prosumenta to 600 mln zł. W całym 2014 r. na programy energetyczne planowane jest wydanie blisko 1 mld zł. Fundusz wspierać będzie także budowę i poprawę jakości instalacji przetwarzających śmieci. W latach 2014-2017 na ten cel przeznaczono ponad 820 mln zł. (PAP)

mick/ amac/