To już drugie wydłużenie terminu na składanie ofert w tym przetargu; podobnie jak w tym przypadku, powodem była duża liczba pytań od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty.

Jak poinformował Bartosz Wysocki z GDDKiA w Rzeszowie, termin został przesunięty, aby pracownicy oddziału mogli odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie wpłynęły.

"W przetargu przyjęto, że cena będzie stanowić 60 proc. kryterium wyboru oferty. Pozostałe 40 proc. to będą tzw. kryteria pozacenowe - głównie kryteria jakościowe, w tym właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni" - dodał.

"Trasa będzie liczyła ok. 5,8 km i jej budowa zakończy się w 2021 r." - zaznaczył.

Wysocki przypomniał, że inwestycja realizowana będzie w systemie "optymalizuj-projektuj-buduj". Przyszły wykonawca nie tylko zaprojektuje, ale także wybuduje i uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obwodnicy Łańcuta.

Od dnia podpisania umowy wybrany wykonawca będzie miał maksymalnie 37 miesięcy za zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy. Przy czym do czasu trwania prac budowlanych nie będzie wliczany okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca). Natomiast zgodnie z zapisami przetargu minimalny termin realizacji całej inwestycji to 34 miesięcy.

Obwodnica będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, powstaną też chodniki i ścieżki rowerowe. Trasa będzie częścią drogi krajowej nr 94, która prowadzi ze Zgorzelca do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej.

autor: Wojciech Huk (pap)