"Zgodnie z procedurą wyboru zadań do dofinansowania, na ostatecznej liście rankingowej uwzględniono wyniki rozpatrzenia zastrzeżeń. Zarówno tych, które zostały wniesione do wstępnej listy rankingowej, jak i tych, które dotyczyły wniosków zgłoszonych w naborze uzupełniającym" - poinformowała Ewa Mes, wojewoda kujawsko-pomorski.

Jak zaznaczyła, zmiany nie dotyczą wniosków, które zostały ocenione najwyżej i na wstępnej uzupełnionej liście rankingowej znalazły się w grupie wniosków wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania.

"Na ostatecznej liście rankingowej znalazły się 73 wnioski na sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą ponad 85 937 tys. zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach programu dla naszego województwa w roku 2013 to jednak 30,1 mln zł" - zaznaczyła Ewa Mes.

Kwota, jaką mogła podzielić między lokalne samorządy, wystarczyła na dofinansowanie dziesięciu przedsięwzięć dotyczących dróg powiatowych i czternastu dróg gminnych. Ostatnie projekty z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych otrzymały tylko część kwoty, o jaką wnioskowano.

Rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków i ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej kończy procedurę wyboru projektów na poziomie województwa. Kolejnym – ostatnim już etapem wyboru wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2013 roku jest przekazanie do zatwierdzenia przez ministra administracji i cyfryzacji, który ma czas na podjęcie decyzji do 31 stycznia 2013 roku.

W 2013 r. w ramach programu budowy i przebudowy dróg lokalnych samorządy mogą otrzymać na zakwalifikowane projekty 50 proc., a nie 30 proc. środków z budżetu państwa, jak to było we wcześniejszym naborze. Rząd przeznaczył jednak na ten cel 0,5 mld zł, a nie 1 mld zł, jak wcześniej planowano. W konsekwencji kujawsko-pomorskie samorządy, które mogły liczyć uprzednio na 60,2 mln zł dotacji, po zmianach miały do podziału 30,1 mln zł. (PAP)

olz/ je/