W środę list intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele zarządu ArcelorMittal Poland oraz wojewoda małopolski Jerzy Miller i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Jak wyjaśnił dyrektor generalny i wiceprezes zarządu ArcelorMittal Poland Manfred Van Vlierberghe, przedmiotem porozumienia są tereny poprzemysłowe znajdujące się w obrębie krakowskiej huty i wokół niej, których spółka już nie potrzebuje do prowadzenia swojej działalności, takie jak m.in. obszary po stalowni martenowskiej czy walcowni zgniatacz. W sumie jest to kilkaset hektarów ziemi.

„Obecnie zapotrzebowanie na stal w Europie utrzymuje się na poziomie o 25 proc. niższym niż w roku 2007. To oznacza, że w Krakowie koncern jest w stanie pracować, wykorzystując tylko jeden z dwóch wielkich pieców” - mówił Van Vlierberghe.

„W ubiegłym roku produkcja stali surowej w krakowskim oddziale wyniosła 1,3 mln ton, podczas gdy w latach 70. sama krakowska huta produkowała prawie 7 mln ton stali rocznie przy wykorzystaniu 5 wielkich pieców” – dodał.

Podpisany list intencyjny zakłada przekazanie przez ArcelorMittal Poland na rzecz Skarbu Państwa terenów zbędnych do prowadzenia obecnej działalności w zamian za uzyskanie tytułu własności do terenów, które spółka wykorzystuje w oparciu o użytkowanie wieczyste.

Planuje się też powołanie spółki celowej, której zadaniem będzie przygotowanie tych obszarów dla przyszłych inwestorów w ramach strategicznego projektu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”.

„Uważamy, że wniesienie tych działek do projektu stworzy Nowej Hucie szansę na przyciągnięcie firm i podmiotów gospodarczych, które przyspieszą rozwój tej części Krakowa i tym samym stworzą nowe miejsca pracy. Liczymy również, że ich działalność powiązana będzie z naszą, co pozwoli zwiększyć zapotrzebowanie na stal produkowaną przez nasz krakowski oddział” – ocenił Manfred Van Vlierberghe.

Dzięki środkom unijnym i rządowym zdegradowane tereny mają zostać zrekultywowane oraz przygotowane pod przyszłe inwestycje podmiotów krajowych i zagranicznych.

Wojewoda małopolski Jerzy Miller zaznaczył, że kilkaset hektarów gruntów w Nowej Hucie będzie mogło być wykorzystane pod przedsięwzięcia z zakresu nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki.

Według niego mająca powstać spółka celowa Skarbu Państwa i ArcelorMittal Poland, jako wspólny podmiot, będzie dla inwestorów partnerem we wszystkich sprawach właścicielskich i administracyjnych.

Projekt "Kraków - Nowa Huta Przyszłości" to koncepcja ożywienia wschodniej części miasta. Była ona przedmiotem międzynarodowego konkursu urbanistycznego, który rozstrzygnięto w lipcu 2012 r.

Projekt zakłada rewitalizację terenów poprzemysłowych i zagospodarowanie w sumie 5,5 tys. ha. Na tym obszarze ma powstać nowa dzielnica, w której działałyby firmy z branży inżynierii materiałowej, mechaniki, automatyki, inżynierii środowiskowej. Byłaby także zabudowa mieszkaniowa, usługi oraz tereny rekreacyjne. Dzielnica ma się rozwijać w sposób zrównoważony, przy wykorzystaniu nowych technologii i dbałości o ochronę zasobów naturalnych.

Osią, dookoła której ma się rozwijać nowa dzielnica jest ul. Igołomska, a najważniejszą inwestycją będzie stworzenie Parku Technologicznego w Branicach, przeznaczonego dla inwestorów, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych i nowoczesnego przemysłu.

Wartość projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości" wstępnie szacowana jest na ponad 2 mld zł. Większość pieniędzy ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. (PAP)