Jak podkreśla katowicki magistrat, instalacja umożliwia wydzielenie z odpadów zmieszanych odpadów ulegających biodegradacji i uzyskanie produktów końcowych w postaci kompostu. Inne korzyści to eliminacja nieprzyjemnych zapachów i zmniejszenie ilości odpadów na składowisku.

„Nowo wybudowana instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów jest częścią regionalnej instalacji. Tym samym pokazujemy, jaką wagę miasto przykłada do ochrony środowiska” - powiedziała naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska w katowickim magistracie Barbara Lampart.

Budowa instalacji trwała 14 miesięcy. Inwestycja powstała w ramach rozbudowy Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach. Wartość inwestycji to ok. 40 mln zł, z czego 22,35 mln zł (57 proc.) stanowi pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pozostała kwota to środki własne spółki.

Instalacja składa się z 24 zadaszonych i szczelnych boksów, z których osiem służy do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów. Każdy boks to niezależny moduł z własnym systemem napowietrzania, ujęcia i zbierania odcieków, sondą pomiaru temperatury oraz instalacją zraszania.

Odpady zmieszane trafiają do 16 żelbetowych bioreaktorów na 2-4 tygodnie, gdzie są napowietrzane oraz zraszane. Później kierowane są na tzw. plac dojrzewania, gdzie są przetwarzane przez 6-8 tygodni. Po tym czasie na skutek rozkładu substancji organicznych odpady zmniejszają masę o ok. 20 proc. Po zakończonym procesie są przesiewane na tzw. stabilizat oraz kompost, który służy do rekultywacji składowisk.

Odrębnie przetwarzane są selektywnie zbierane odpady zielone i bioodpady. Na 2-4 tygodnie trafiają do żelbetowych bioreaktorów, a później dojrzewają w pryzmach pod wiatą na szczelnym, utwardzonym, skanalizowany i napowietrzanym placu. Materiał dojrzewa 6-8 tygodni po czym jest przesiewany. Produktem końcowym przetwarzania jest kompost lub polepszacz gleby.

Dzięki modułowej budowie - każdy boks jest niezależny od pozostałych - instalacja może być też wykorzystywana do procesów biologicznego suszenia odpadów oraz suszenia paliwa alternatywnego w ośmiu bioreaktorach.

Katowicka instalacja jest częścią Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla zmieszanych odpadów komunalnych. Instalacja ta ujęta jest w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego.

Władze Katowic podkreślają, że instalację stanowią zadaszone i zamykane bioreaktory, z których powietrze trafia do płuczki i olbrzymiego biofiltra. Gwarantuje to oczyszczenie powietrza procesowego poprzez zatrzymanie pyłów oraz nieprzyjemnych zapachów – zaznaczają.(PAP)