Najwięcej odpadów było na Cyprze - 760 kg na jednego mieszkańca, kolejne miejsca na tej liście zajmują Luksemburg (678 kg), Dania (673) i Irlandia (636).

Polska znalazła się, wraz z takimi krajami jak Litwa, Rumunia, Słowacja, Czechy, Estonia i Łotwa w grupie krajów, w których na jednego mieszkańca przypadło mniej niż 400 kg odpadów.

Na wysypiska najwięcej odpadów trafiło w Bułgarii (100 proc.), Rumunii (99), a także na Litwie (94) i na Łotwie (91). Recykling okazał się najpopularniejszy w Niemczech (45 proc.), Belgii (40), Słowenii (39), Irlandii (35) i w Holandii (33). W grupie krajów kompostujących odpady pierwsze miejsce zajęła Austria (40 proc.).

W Polsce na jednego mieszkańca przypadło 315 kg odpadów, z czego na wysypiska trafiło 73 proc., do spalarni zaledwie 1 proc., recyklingiem objęto 18 proc., a na kompost przeznaczono 8 proc.

Eurostat wyjaśnił, że dane te dotyczą tzw. odpadów municypalnych, czyli wytwarzanych w znacznej mierze przez gospodarstwa domowe, ale także przez mały biznes i instytucje publiczne. Nie brano pod uwagę odpadów przemysłowych i powstających w rolnictwie. (PAP)

az/ ap/

int.