17 lutego Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Według planu w regionie południowej Małopolski obejmującym pięć powiatów będą funkcjonowały dwa regionalne składowiska odpadów komunalnych - w Zakopanem i Myślenicach.
„Uważam, że takie plany są sprzeczne z realizowanym obecnie, proekologicznym kierunkiem rozwoju Zakopanego i stoją w sprzeczności z chęciami poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i wykorzystania ekologii dla rozwoju Małopolski. Zakopane jest ośrodkiem turystycznym, znanym w Polsce i na świecie, odwiedzanym przez turystów ze względu na naturalne, unikalne walory krajobrazowe” - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej burmistrz Zakopanego Janusz Majcher.
Dodał, że próba usytuowania w granicach Zakopanego składowiska odpadów, jako instalacji regionalnej, jest niedopuszczalna ze względu na dbałość o stan środowiska naturalnego i odpowiedni standard życia mieszkańców i turystów.
Majcher zwrócił uwagę, że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na zakopiańskiej Zoniówce zlokalizowany jest w terenie górzystym, do którego prowadzi wąską droga dojazdowa o znacznym spadku. „Ta droga wiedzie przez osiedla i jest niedostosowana do dużych obciążeń i natężenia ruchu kołowego, co utrudnia transport odpadów, szczególnie w okresie zimowym” – powiedział.
Według autorów planu, Zakopane i Myślenice będą przyjmować i składować odpady z 49 gmin regionu południowego. Zdaniem burmistrza Zakopanego oznacza to większą roczną ilość odpadów do przetworzenia przez zakopiańskie wysypisko z poziomu 73 900 ton do 194 100 ton.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na zakopiańskiej Zoniówce składa się z dwóch kwater do składowania odpadów komunalnych. Zdaniem Majchra nie ma możliwości rozbudowy zakładu ze względów społecznych i technicznych. „Badania wykonane przez Zakład Monitoringu Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa wykazują, że utrata stateczności uformowanej z odpadów skarpy jest możliwa i nie ma dostatecznej gwarancji dla zachowania długookresowej jej stateczności. Ponadto poniżej tej skarpy biegnie Orawcowy Potok, który mógłby zostać skażony” – mówił Majcher.
Majcher zapewnił, że będzie zabiegał o zmianę przyjętego stanowiska w Projekcie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.
Plan Zarządu Województwa Małopolskiego zakłada jednocześnie likwidację już istniejących tzw. składowisk zastępczych w Szczawnicy do 2013 r. oraz Suchej Beskidzkiej i Sułkowicach, które mają funkcjonować do 2015 r.(PAP)