Obecnie w pałacu mieszczą się sale koncertowe, sale wykładowe i ćwiczeniowe dla studentów, studio komputerowe muzyki elektronicznej, pracownia elektroakustyczna. Tutaj też urzędują władze uczelni.

Rewitalizacja budynku zakłada przeprowadzenie do połowy 2015 roku wielu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych. Obiekt w pełni przystosowany zostanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Odnowiony ma być też przypałacowy park.

Zdaniem marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia rewitalizacja siedziby uczelni i jej otoczenia wpłynie na poprawę wizerunku Łodzi, uporządkuje przestrzeń w rejonie akademii.

Jak przypomniała rzeczniczka marszałka województwa Joanna Blewąska, 15 mln zł to kolejna kwota, jaka uczelnia otrzymała z unijnych funduszy. Wcześniej na konto akademii wpłynęło kwotą ponad 19 mln zł na utworzenie regionalnego ośrodka kultury, edukacji i dokumentacji muzycznej.

Projekt ten przewiduje wybudowanie do końca 2014 roku nowego obiektu wraz z zapleczem, w którym znajdą się biblioteka główna i fonoteka, instytut muzyki eksperymentalnej ze studiem nagrań i laboratorium dźwiękowym, pracownia kształcenia słuchu i badań nad percepcją słuchową dzieła muzycznego, sala audytoryjna oraz pomieszczenia dydaktyczne. Przewidziano również utworzenie letniej sceny Akademii Muzycznej.

 

Marszałek nie ma wątpliwości, że powstanie ośrodka wzbogaci nie tylko "potencjał artystyczny i naukowy uczelni" ale i kulturalny regionu. Według niego warto tworzyć takie ośrodki, bo - jak mówił - w Łódzkiem jest największa liczba studentów uczelni artystycznych. "Mamy takich studentów 3,5 tys., podczas gdy w innych województwach - średnio tysiąc" - przypomniał. (PAP)

jaw/ ls/