Projekt pt. "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik" znalazł się na 4. miejscu liczącej 20 pozycji podstawowej listy rankingowej projektów transportowych, przyjętej przez zarząd woj. śląskiego. Projekty będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość 20 projektów to 2,61 mld zł, a zakładane dofinansowanie z UE wynosi 1,9 mld zł.


Zarząd województwa zarekomendował przyznanie rybnickiemu projektowi 300 mln zł dotacji do inwestycji, której całkowity koszt szacowany jest na 560 mln zł.

"Przyjęcie listy jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji tej długo oczekiwanej inwestycji z udziałem budżetu UE. Możliwość dofinansowania i dobra pozycja rybnickiego projektu wynika z faktu, że decyzję o rozpoczęciu przygotowywania dokumentacji technicznej, która jest obecnie na ukończeniu, podjąłem jeszcze w 2011 roku" - powiedział prezydent Rybnika Adam Fudali.

Jak podkreślają przedstawiciele lokalnych władz, budowa drogi Racibórz-Pszczyna usprawniłaby komunikację w regionie i zwiększyłaby atrakcyjność inwestycyjną miasta. Długość planowanej trasy w granicach administracyjnych Rybnika to 14,3 km. Docelowo powstanie 6 węzłów, 14 wiaduktów i 2 mosty.

Fudali zapewnił, że na początku przyszłego roku miasto będzie miało całą dokumentację, która umożliwi realizację inwestycji.

Propozycje nowych projektów transportowych do realizacji w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski w Katowicach przedstawił w środę. Zestawienie otwiera budowa obwodnicy Pawłowic na przyszłej Drodze Głównej Południowej za 77 mln zł. Na drugim miejscu jest budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej za 413 mln zł, a na trzecim - przebudowa prowadzącej w kierunku Oświęcimia drogi 934 na odcinku od miejscowości Imielin do drogi krajowej 44; koszt tej inwestycji to 38 mln zł.

Na liście znalazły się też m.in.: obwodnica Buczkowic, przebudowa odcinka prowadzącej do lotniska drogi 913 w Pyrzowicach, przebudowa dróg 491 i 492 na północy regionu, drogi 791 wraz z nową obwodnicą Myszkowa oraz przebudowa trasy 933, łączącej m.in. Jastrzębie Zdrój i Pszczynę.

Lista rezerwowa zawiera trzy ważne, przygotowywane od lat regionalne projekty dotyczące przedłużenia Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) do Mysłowic (za 300 mln zł, w tym 240 mln zł z UE), budowy Drogi Głównej Południowej na terenie Rydułtów, Pszowa, Wodzisławia Śl. oraz gmin Godów i Mszana (900 mln zł, w tym 720 mln zł z UE) oraz budowy drogi Racibórz-Pszczyna od Rudnika do Rybnika (900 mln zł, w tym 720 mln zł z UE).

Łączna wartość 8 projektów umieszczonych na wstępnej liście rezerwowej wynosi 2,68 mld zł; z UE ma pochodzić ok. 2,15 mld zł.