Średnia cena gruntów w trzecim kwartale 2012 r. wyniosła 20 tys. 557 zł za 1 hektar.

W III kwartale 2012 r. ANR sprzedała 24,7 tys. ha gruntów rolnych, a łącznie w pierwszych trzech kwartałach sprzedała ich 87 tys. ha. (PAP)

map/ asa/ je/