Ministerstwo na swojej stronie internetowej wyjaśniło, że środki przeznaczone są na projekty polegające na rekultywacji składowisk komunalnych bądź ich wydzielonych części. Podkreślono, że pula pieniędzy do wykorzystania może zostać zwiększona w trakcie trwania konkursu.

O środki mogą ubiegać się np. samorządy lub ich związki (np. związki międzygminne) oraz marszałkowie województw.

Wnioski o dofinansowanie można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jeżeli szacowana wartość projektu wynosi ponad 25 mln euro, lub do wojewódzkich funduszy, jeżeli wartość projektów jest niższa niż 25 mln euro.

Jak poinformowano, poziom współfinansowania wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu. (PAP)