Konkretnie chodzi o trwałą nowelizację porozumienia o związanych z handlem aspektach własności intelektualnej (TRIPS); dotychczas kraje ubogie korzystały z tymczasowej zgody na import leków generycznych, których nie były w stanie wyprodukować same.

- Nowelizacja TRIPS wchodzi w życie dzisiaj - powiedział Azevedo. Dotychczas porozumienie TRIPS zezwalało krajom rozwijającym się na produkcję leków generycznych na ich rynki krajowe bez zgody właścicieli odnośnych patentów. Oznaczało to jednak, że ubogie kraje bez niezbędnych mocy produkcyjnych nie miały dostępu do tych leków, ponieważ nie było możliwości ich importowania.

W 2003 roku członkowie WTO zgodzili się na tymczasowe pozwolenie takim krajom na import leków generycznych; pozwolenie to było odnawiane co dwa lata. W 2005 roku uzgodniono, że pozwolenie takie będzie bezterminowe, pod warunkiem zaakceptowania takiego rozwiązania przez dwie trzecie ze 164 członków WTO. (pap)

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>