Jak powiedziała przewodnicząca Rady Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 


 

- Postanowiono również, że zostanie ogłoszony konkurs na nowego dyrektora szpitala powiatowego im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - powiedziała Matusiak.

Kolejnymi działaniami, które mają zmierzać do oddłużenia szpitala, ma być między innymi podjęcie uchwały o pokryciu strat szpitala za 2012 rok. Jeden z budynków starostwa ma się stać również zabezpieczeniem dla kredytu, który będzie mógł zaciągnąć szpital, a jedna z działek należących do powiatu zostanie sprzedana na poczet spłaty długu.

Od wielu miesięcy w starostwie powiatowym w Trzebnicy trwa decyzyjny pat. Klub PO i PSL ma w 21-osobowej radzie powiatu trzebnickiego 11 radnych. Przed kilkoma miesiącami jeden z radnych przeszedł na stronę opozycji, która dzięki temu zyskała minimalną większość.

30 listopada 2015 podczas nadzwyczajnej sesji głosami radnych PO i PSL unieważniono uchwałę z grudnia 2014 roku, powołującą Waldemara Wysockiego (PiS) na urząd starosty. Jednocześnie wybrano byłego posła PO Marka Łapińskiego na nowego starostę. 9 grudnia 2015 wojewoda wstrzymał wykonanie uchwały o wyborze Łapińskiego i starostą nadal jest Wysocki, ale Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości w radzie.

Z kolei we wtorek 22 grudnai 2015 nadzór prawny wojewody dolnośląskiego podjął decyzje o stwierdzeniu nieważności siedmiu uchwał podjętych podczas sesji Rady Powiatu Trzebnickiego 30 listopada 2015.
- Według nadzoru prawnego, rada powiatu nie może unieważnić swoich uchwał. Może to zrobić wojewoda lub sąd administracyjny - poinformowała rzeczniczka wojewody dolnośląskiego Sylwia Jurgiel. To zdaniem wojewody oznacza, że starostą jest Wysocki.

Łapiński  powiedział, że decyzja wojewody jest „polityczna i niedemokratyczna”. - To postanowienie nie jest prawomocne i zostanie ono zaskarżone do sądu administracyjnego - powiedział Łapiński.

Szpital powiatowy im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy rocznie pomaga 40 tys. osobom, a w placówce jest hospitalizowanych około 15 tys. pacjentów rocznie. Szpital ma podpisany kontrakt na 2016 rok, ale jego zadłużenie narastające od 2003 roku w sumie wynosi ponad 30 mln zł.

Placówka nie tylko wykonuje świadczenia w ramach kontraktu, ponieważ od kilkudziesięciu lat znana jest na całym świecie z zabiegów replantacji ręki.

To właśnie w trzebnickim szpitalu w latach 70. tych wykonano pierwszy taki zabieg w Polsce i od czego czasu trzebnicki Ośrodek Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii, Chirurgii Ręki i Chirurgii Ogólnej ma na swym koncie kilkadziesiąt udanych przeszczepów.

Od kilku tygodni w szpitalu działa komitet protestacyjny zawiązany przez pracowników, którzy domagają się od władz powiatu rozwiązania problemów finansowych. Trwa też społeczna zbiórka pieniędzy na potrzeby placówki.

W połowie 2015 roku pojawiła się koncepcja konsolidacji trzebnickiego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, jednak z powodu braku porozumienia w radzie powiatu nie doszło do takiej decyzji.(pap)