- Informację o tym, że woda jest niezdatna do celów sanitarnych i spożywczych szpital dostał w formie elektronicznej w czwartek po godzinie 15 od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – poinformował w sobotę 30 wrzesnia 2017 przewodniczący sztabu kryzysowego Krzysztof Ołownia.

Zapewnił, że „nie ma żadnych sygnałów świadczących o jakimkolwiek zagrożeniu zdrowia czy życia pacjentów”. Ze względów prewencyjnych wydano zakaz odwiedzin osób hospitalizowanych, wstrzymane zostały również przyjęcia do placówki.

Podczas piątkowego spotkania sztabu kryzysowego Zarząd Powiatu podjął decyzję o uruchomieniu rezerwy budżetowej, z której zakupione zostały niezbędne materiały do prawidłowego funkcjonowania szpitala.
- Za te pieniądze wykonaliśmy rurociąg wewnętrzny zapewniający dostawę bieżącej, nieskażonej wody – tłumaczył Ołownia.

Spotkanie sztabu odbyło się także w sobotę. Przewodniczący sztabu kryzysowego poinformował, że następuje poprawa jakości wody i sobotnie nieoficjalne wyniki są „bardzo zadowalające”.
- Następuje radykalna poprawa, czego efektem są wszystkie podjęte działania, polegające na dezynfekcji instalacji wewnętrznej i czyszczenia zbiornika – podsumował Ołownia.

W poniedziałek 2 października 2017 roku przeprowadzone zostanie kolejne badanie próbki wody.(pap)

 [-DOKUMENT_HTML-]