Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt rozporządzenia z 12 kwietnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (MZ 1668). Strona społeczna ma 10 dni na zgłoszenie uwag do projektu.

 

Co się zmieni w programie badań prenatalnych

Zmieniany załącznik do rozporządzenia w punkcie lp.4 zakłada:

  1. usunięcie kryterium wieku jako kryterium kwalifikacji do udziału w programie ze wszystkich jego etapów;
  2. usunięcie obecnie obowiązujących kryteriów kwalifikacji do udziału w programie: z etapu poradnictwo i badania biochemiczne oraz poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych;
  3. doprecyzowanie terminu, w którym powinny zostać wykonane priorytetowe badania prenatalne:
  • a. w etapie poradnictwo i badania biochemiczne pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży oraz
  • b. w etapie poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych w I trymestrze pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży, w II trymestrze pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży.

Badania prenatalne ze skierowaniem

Aby skorzystać z programu badań prenatalnych, dalej konieczne będzie skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę oraz informacje o wieku ciąży w tygodniach.

W przypadku etapu poradnictwo i badania genetyczne oraz pobranie materiału płodowego do badań genetycznych (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu lub kordocenteza) wymagane będzie skierowanie, które zawiera również informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę lub z etapu poradnictwo i badania biochemiczne lub poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Czytaj także na Prawo.pl: RPO pyta o badania prenatalne po "aborcyjnym" wyroku TK

Jak podają autorzy projektu, wprowadzenie zmian ma na celu zwiększenie dostępu do badań prenatalnych dla wszystkich kobiet w ciąży niezależnie od wieku. Dotąd mogły z nich korzystać kobiety, które ukończyły 35 lat. Zmiany w programie mają umożliwiać wczesne wykrycie wad płodu oraz ich diagnostykę we wczesnym okresie ciąży oraz w miarę możliwości, podjęcie leczenia jeszcze w okresie płodowym.

Od kiedy zmiany w dostępie do badań prenatalnych

MZ podaje, że wady wrodzone są przyczyną poronień, zgonów niemowląt i niepełnosprawności u dzieci. Stwierdza się je u 2-4 proc. żywo urodzonych noworodków, z czego około 30 proc. ma podłoże genetyczne, pozostałe wynikają z czynników środowiskowych, mieszanych lub są idiopatyczne.

Dane pochodzące z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, wywodzące się z danych z NFZ, wskazują, że z programu może skorzystać ponad 210 tys. kobiet. Koszt wprowadzanych zmian w 2024 r. wyniesie około 148 348 472 zł z planu finansowego NFZ. Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.