Zgodnie z par. 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego odpłatność ponoszona przez kuracjusza podlega waloryzacji o sumaryczną wartość zmian średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (inflację), ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli w kolejnym roku lub kolejnych latach, licząc od ostatniej waloryzacji, zmiana lub suma zmian tego wskaźnika przekroczy poziom 5 proc. 

Według GUS  ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wzrosły o 11,4 proc. Natomiast w 2022 r. inflacja w odniesieniu do roku 2021 r. wyniosła 14,4 proc. 

W 2023 roku Ministerstwo Zdrowia "zamroziło" opłaty ponoszone przez pacjentów ze względu na kryzys gospodarczy wywołany atakiem Rosji na Ukrainę. 

Sprawdź też w LEX: Czy korzystanie ze świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego musi się odbywać w ramach urlopu wypoczynkowego? >

Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, zaznacza, że opłaty dla kuracjuszy powinny zostać zwaloryzowane. - Branża się tego domagała - zaznacza. - Jeśli opłaty nie są waloryzowane o wskaźnik, to później konieczna jest duża podwyżka. Dlatego najlepiej podnosić je co roku, by nie było drastycznych skoków - powiedział serwisowi Prawo.pl. 

Wyjaśnia, że większość opłaty za pobyt kuracjusza w sanatorium ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia. - Stawki nie są tej wysokości co w Czechach, czy na Słowacji, ale wystarczają na pokrywanie kosztów i opłacanie zabiegów - dodaje. Zauważa przy tym, że sanatoria potrzebują jednak też pieniędzy na modernizację.

 

Biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia poinformowało Prawo.pl, że nie podjęto jeszcze wiążących decyzji w sprawie ewentualnych prac związanych z kontynuowaniem reformy w systemie lecznictwa uzdrowiskowego, w tym zmian stawek dopłat dla pacjentów za pobyt w sanatorium w ramach skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przypomnijmy, że według planów reformy przygotowanej jeszcze przez rząd Zjednoczonej Prawicy, pacjent skierowany do sanatorium miał sam lub wspólnie z lekarzem wybrać miejsce pobytu. Zmiany miały obowiązywać już w 2024 r. Ośrodki miały ze sobą konkurować pod względem m.in. warunków, infrastruktury, poziomu dopłat.

Czytaj także na Prawo.pl: Kuracjusz sam nie wybierze uzdrowiska - projekt przepadł pod naciskami branży

Jan Golba zauważa, że branża domagała się przeprowadzenia wcześniej programu pilotażowego, który sprawdziłby proponowane rozwiązania. 

Poza tym - podkreśla - wylano dziecko z kąpielą. - Nie przyjęto ustawy uzdrowiskowej, która szereg przepisów prostuje. Jest obecnie problem z inwestowaniem w uzdrowiskach, który wynika z użytych w przepisach definicji, czyli chociażby "zakładu przemysłowego", którym jest między innymi pierogarnia, ciastkarnia, czy wytwórnia lodów - komentuje Jan Golba. 

Dodał, że 25 kwietnia prace rozpoczyna parlamentarny zespół, który zajmie się propozycjami zmian w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym. 

Sprawdź w LEX: Czy osoba korzystająca z uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium zawsze ponosi częściową odpłatność z tytułu zakwaterowania i wyżywienia? >

 

Ile wynoszą opłaty za pobyt w sanatorium?

Obecnie częściowe dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia nie są wysokie. Można zapłacić mniej na przykład kwaterując się w pokoju z większą liczbą osób. Jednak nawet przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym, dodatkowa opłata za trzytygodniowy pobyt to ponad 858,9 zł. Najniższa możliwa opłata za pobyt to 213,36 zł (za 21 dni pobytu). Do tego należy doliczyć jednak jeszcze koszty, których NFZ nie pokrywa, czyli m.in. dojazdu, opłaty klimatycznej.

O zasadach wystawiania skierowań na leczenie oraz rehabilitację uzdrowiskowe przeczytasz w LEX >

Zgodnie z rozporządzeniem odpłatność zależy od okresu pobyty, niższa jest 1 października do 30 kwietnia (sezon niski), a wyższa od 1 maja do 30 września (sezon wysoki)oraz rodzaju zakwaterowania.  Obecnie opłata za dobę wynosi:

  • pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym:  32,6 zł (sezon niski)  oraz  40,9 zł  (sezon wysoki)
  • pokój jednoosobowy w studiu:  26,1 zł (sezon niski)  oraz  37,4 zł sezon wysoki
  • pokój  jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 24,9 zł  (sezon niski)  oraz 33,2 zł (sezon wysoki)
  • pokój  dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym:  19,5 zł (sezon niski)  oraz 27,3 zł ( sezon wysoki)
  • pokój dwuosobowy w studiu: 16,5 zł (sezon niski)  oraz 24,9 zł (sezon wysoki)
  • pokój  dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 14,2 zł (sezon niski)  oraz 19,5 zł (sezon wysoki)
  • pokój  wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 12,5 zł (sezon niski)  oraz 14,8 zł (sezon wysoki)
  • pokój  wieloosobowy w studiu: 11,9 zł (sezon niski)  oraz 13,6 zł (sezon wysoki)
  • pokój  wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 10,6 zł (sezon niski)  oraz 11,9 zł (sezon wysoki).

Sprawdź też w LEX: Czy skierowanie z ZUS do sanatorium przedłuża urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela? >